639-0039/03 – Základy integrovaného managementu (IMF)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je koncipován s cílem vytvořit rámcovou informační základnu v oblasti QMS – EMS – OH/SMS, která umožní posluchačům snadnější zvládnutí všech následujících disciplín, dotvářejících absolventa (bakaláře, magistra) v oboru řízení jakosti. Posluchači se tak postupně seznámí s významem a vývojem jakosti, včetně základních pojmů a všech stávajících přístupů k budování SŘJ v podnikové praxi.

Povinná literatura:

1. Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 2002. 2. Petříková, R. – Nenadál, J. – Schupkeová, L.: Systémy integrovaného managementu, DT Ostrava, 1999.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

osnova předmětu Přednášky: 1. – 2. Úvod do problematiky, význam SŘJ v podnikové praxi, historie a vývoj systému řízení jakosti. Juranova spirála jakosti. 3. – 4. Definice, základní pojmy. Současné trendy a přístupy k problematice zabezpečování jakosti, charakteristika jednotlivých přístupů. 5. – 6. Koncepce TQM, Dům kvality TQM, základní kroky budování SŘJ dle TQM, Model EFQM Business Excellence, základní pojmy – 8 zásad EFQM. Samohodnocení. 7. – 9. Normy řady ISO 9000:2000. Důvody poslední revize, priority. Stručná charakteristika tohoto souboru norem. Struktura dokumentace v SŘJ. 10.–12.Štíhlá výroba a Just in Time. Technická kontrola. Úvod do logistiky. Charakteristika a specifikace logistických toků. systémy push a pull. KANBAN. 13.–14.Trend ISO k integraci systémů řízení jakosti, environmentálních systémů a systémů ochrany zdraví a bezpečnosti práce (QMS – EMS – OH/SMS). Vývoj systémů od integrovaných systémů ke komplexní podnikové integraci. Cvičení: Jelikož se jedná o úvodní předmět problematiky řízení jakosti, bude v 6 cvičeních (příp. seminářích) blíže diskutována vždy ta problematika, která bude náplní pravidelných přednášek. Prostor bude ponechán zejména na posluchačích, kteří budou slovní i písemnou formou formulovat vlastní názorovou platformu na zadaná témata.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20 3
                Projekt Projekt 30  10 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  5 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  10 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  5 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.