639-0040/02 – Management procesů (PM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je osvojení principů procesního přístupu a řízení procesů. Předmět je zaměřen zejména na analýzu věcné, prostorové a časové struktury výrobního procesu a na metody, které ji umožňují (operační výzkum, simulační programy, software pro intergované řízení procesů apod.). Dále je pozornost věnována normativní základně podniku, progresivním koncepcím řízení (JIT, KANBAN, MRPI, MRPII, OPT, DBR), operativnímu řízení výroby, ověřovní shody ve výrobě, systémům identifikace a sledovatelnosti a systémům péče o výrobní zařízení.

Povinná literatura:

Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press 2000, 283 s. Tomek, G. – Vávrová, V.: Řízení výroby. Praha. Grada 1999, 439 s. Pitel, J. a kol.: Ekonomicko-matematické metódy. Bratislava, Príroda 1988, 630 s. Košturiak, J. a kol.: Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie. Žilina. ŽU 2000, 397 s. Dilworth, J.B.: Operations Management. New York. McGraw Hill 1992, 732 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnovy přednášek: 1. Principy a metody realizace procesního přístupu k organizaci produkčních systémů. 2. Metody identifikace a popisu procesů. 3. Základy projektování výrobních systémů. 4. Výrobní proces a jeho věcná, prostorová, časová struktura. 5. Metody analýzy a optimalizace prostorové a věcné struktury výrobního procesu. 6. Metody analýzy časové struktury výrobního procesu. 7. Základy lineárního programování. 8. Normativní základna řízení výroby. 9. Operativní řízení výroby. Operativní plánování výroby. Operativní evidence. Změnové a odchylkové řízení. 10 Systémy řízení výroby (MRP, OPT, JIT, KANBAN, DBR). 11.Ověřování shody. 12.Identifikovatelnost a sledovatelnost procesu. 13.Systémy údržby výrobního zařízení. 14.Teorie hromadné obsluhy. 15. Základy modelování diskrétních systémů v simulačním prostředí Witness. Program cvičení: - Metody analýzy a optimalizace prostorové struktury procesu. - Metody stanovení délky průběžné doby výroby. - Lineární programování (formulace modelu, aplikace simplexové metody, řešení dopravních úloh). - Metody rozvrhování výroby. - Modelování systémů hromadné obsluhy v simulačním prostředí Witness. -Testy. - Zápočet. Forma cvičení: příklady, řešení vybraných úloh na PC, programy, prezentované referáty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku