639-0040/02 – Process Management (PM)

Gurantor departmentDepartment of Quality ManagementCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Understanding of process approach principles is the main goal of this subject. The subject is mainly specialized in an analysis of time, subject and space structure of the production process using operations research methods, simulation programmes, software for integrated business process management etc.). The firms norm base, progressive management systems (JIT, KANBAN, MRPI, MRPII, OPT, DBR) production planning, scheduling and control, production conformity verification, identification a traceability systems and maintenance systems are dealt with, too.

Compulsory literature:

Heizer, J.: Operations Management. New York, Prentice Hall, 2003. 900 pp. ISBN 0-13-120974-4.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnovy přednášek: 1. Principy a metody realizace procesního přístupu k organizaci produkčních systémů. 2. Metody identifikace a popisu procesů. 3. Základy projektování výrobních systémů. 4. Výrobní proces a jeho věcná, prostorová, časová struktura. 5. Metody analýzy a optimalizace prostorové a věcné struktury výrobního procesu. 6. Metody analýzy časové struktury výrobního procesu. 7. Základy lineárního programování. 8. Normativní základna řízení výroby. 9. Operativní řízení výroby. Operativní plánování výroby. Operativní evidence. Změnové a odchylkové řízení. 10 Systémy řízení výroby (MRP, OPT, JIT, KANBAN, DBR). 11.Ověřování shody. 12.Identifikovatelnost a sledovatelnost procesu. 13.Systémy údržby výrobního zařízení. 14.Teorie hromadné obsluhy. 15. Základy modelování diskrétních systémů v simulačním prostředí Witness. Program cvičení: - Metody analýzy a optimalizace prostorové struktury procesu. - Metody stanovení délky průběžné doby výroby. - Lineární programování (formulace modelu, aplikace simplexové metody, řešení dopravních úloh). - Metody rozvrhování výroby. - Modelování systémů hromadné obsluhy v simulačním prostředí Witness. - Testy. - Zápočet. Forma cvičení: příklady, řešení vybraných úloh na PC, programy, prezentované referáty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (3911T023) Quality Control Management K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.