639-0041/02 – Management prostředí a bezpečnosti (ESMS)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost metod a nástrojů využívaných v oblasti managementu prostředí a bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předvídání a včasné řešení krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací je aktuálním problémem ekonomické rovnováhy a existenčních možností lidstva. Příprava lidských zdrojů je rozdělena na sebe navazující předměty, kdy první „Základy krizového managementu“ poskytnou studentům základní přehled v oblasti nebezpečí, ohrožení a rizika. Předmět je pojat jako teoretický základ metody řízení s důrazem na vybrané oblasti řízení při společném zásahu jednotek IZS. Důraz je také kladen na příslušnou legislativu.

Povinná literatura:

Nenadál, J.-Petříková,R.-Schupkeová, L.: Systémy integrovaného managementu. DTO Ostrava,1999, 110 s.

Doporučená literatura:

1. CIENCIALA, Jiří. KOLEKTIV. Lidé v průmyslovém podniku. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012, 154 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7431-083-6. 2. VEBER, Jaromír. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce: legislativa, systémy, metody, praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha, 2010, 359 s. ISBN 978-80-7261-210-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Sledovat aktuální časopiceské zdroje

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Udržitelný rozvoj, scénáře udržitelného rozvoje, Millenium Assessment 2. Vývoj systémů řízení v čase 3. EMS podrobně (ekoefektivita, indikátory environmentálního profilu) 4. CSR a reporting 5. Řízení ŽP v regionálním měřítku – koncepce podle zákonů, Místní agenda 21 6. Informace o životním prostředí 7. Environmentální zdraví 8. Předvídání a včasné řešení krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací 9. Havarijní připravenost 10. Příprava lidských zdrojů 11. Základy krizového managementu, oblast nebezpečí, ohrožení a rizika 12. Základ metody řízení s důrazem na vybrané oblasti řízení při společném zásahu jednotek IZS. 13. Krizová legislativa. 14. Zákon o IRZ

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 12  0
                Písemka Písemka 28  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2009/2010 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku