639-0050/01 – Základní statistické metody managementu jakosti (BSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobnou charakteristiku, praktické příklady aplikace, procvičení konstrukce a interpretace základních statistických a grafických nástrojů managementu jakosti

Povinná literatura:

[1] NENADÁL, K.- NOSKIEVIČOVÁ, D.- PETŘÍKOVÁ, R.- PLURA, J.- TOŠENOVSKÝ, J.: Moderní systémy řízení jakosti (Quality Management). Druhé doplněné vydání. Praha, Management Press, 2002, 282 s. ISBN 80-7261-071-6. [2] NOSKIEVIČOVÁ,D.: Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava. FMMI VŠB-TU Ostrava. 1997, 100 s. (učební texty).

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Význam statistických metod pro řízení jakosti. Znaky jakosti a náhodné veličiny. 2. Základní pojmy z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. 3. Analýza variability procesu. Náhodné a vymezitelné příčiny variability procesu. Objasnění pojmů „Statisticky zvládnutý proces“ a „Způsobilý proces“ a jejich souvislosti. 4. Základní charakteristika a příklady aplikace metod SQC (statistická regulace procesu, plánování experimentu, analýza způsobilosti, analýza ,měřicího systému, statistická přejímka). 5. Nástroje prvotního záznamu dat. Vývojové diagramy. 6. Histogramy. 7. Bodové diagramy. Základy regresní a korelační analýzy. 8. Ishikawův diagram. Základy brainstormingu. 9. Paretova analýza. 10.Principy statistické regulace procesu. Shewhartovy regulační diagramy. 11.Statistická regulace procesu měřením. 12.Statistická regulace procesu srovnáváním. 13.Základy statistické přejímky. Přejímací plány. Operativní charakteristika. 14.Normy pokrývající statistické a grafické metody v managementu jakosti. Cvičení: 1. Procvičení základních pojmů a vztahů z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky na příkladech z oblasti managementu jakosti. Řešení těchto úloh pomocí statistického software. 2. Konstrukce vývojového diagramu pro vybrané procesy. Prezentace výsledků. 3. Konstrukce a interpretace histogramu (vč. řešení pomocí statistického software). 4. Sestavení Ishikawova diagramu pro vybraný problém. Kvantifikace významnosti jednotlivých příčin problému. 5.Paretova analýza (vč. řešení pomocí statistického software). 6. Konstrukce a analýza Shewhartových regulačních diagramů (vč. řešení pomocí statistického software). Forma cvičení Procvičování metod ručně i pomocí statistického software. Ad 2 a 4 – týmové řešení. Samostatné zpracování programů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 33  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.