639-0052/01 – Plánování jakosti I. (QP I.)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět • demonstrovat metodické postupy plánování jakosti • identifikovat vhodné metody plánování jakosti • aplikovat vybrané metody plánování jakosti • interpretovat výsledky aplikace metod • navrhovat vhodná opatření

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na postupy a metody zabezpečování jakosti v průběhu předvýrobních etap spirály jakosti. Pozornost je věnována procesům plánování jakosti produktů a procesů a vybraným metodám, jež zvyšují efektivnost jejich realizace, například metodě QFD, Přezkoumání návrhu, metodě FMEA, hodnocení způsobilosti procesů a výrobních zařízení a sedmi novým nástrojům managementu jakosti.

Povinná literatura:

PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1.vydání. Praha: Computer Press, 2001. 244 s., ISBN 80-7226-543-1. PLURA, J.: Plánování jakosti I (studijní opora předmětu). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 103 s.

Doporučená literatura:

Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení: referenční příručka. 2. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009, 107 s., ISBN 978-80-02-02142-1 Analýza možných způsobů a důsledků poruch (FMEA). 4. vydání, Praha: Česká společnost pro jakost, 2008 VEBER, J. et al.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce : legislativa, systémy, metody, praxe. 2. vyd.. Praha : Management Press, 2010 - 359 s., ISBN 978-80-7261-210-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy

E-learning

Studijní opora je k dispozici na internetových stránkách fakulty.

Další požadavky na studenta

Požadovaná účast na cvičeních, zpracování programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah a význam plánování jakosti Plánování jakosti podle norem souboru ISO 9000. Plány jakosti. Základy plánování jakosti produktů. Metoda QFD a její použití. Dům jakosti. Čtyřmaticový přístup k metodě QFD. Přezkoumání návrhu. Analýza možností vzniku vad a jejich následků. FMEA návrhu produktu. FMEA procesu. Hodnocení způsobilosti procesu a výrobního zařízení. Interpretace indexů způsobilosti procesu. Statistické vlastnosti systémů měření. Sedm nových nástrojů managementu jakosti a jejich použití při plánování jakosti. Afinitní diagram. Diagram vzájemných vztahů. Systematický diagram. Maticový diagram. Diagram PDPC. Analýza údajů v matici. Síťový graf a jeho aplikace. Časové rezervy činností. Ganttův diagram. Metodika zlepšování jakosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.