639-0055/01 – Technická normalizace a zkušebnictví (ST)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAK03 doc. Ing. Miloslav Jakob, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základy technické normalizace a příklady národních, regionálních a celosvětových normalizačních společností. Seznámení posluchačů s nedílnou částí hodnocení výrobků v systému jejich toku od výrobců ke spotřebitelům a s celým komplexem bezprostředně navazujících činností na základní činnost, t.j. zkoušení jejich vlastností. Metrologie a kalibrace. Certifikace personálu, výrobků a systémů jakosti ve zkušebních a kalibračních laboratořích. Principy hodnocení zkušeben včetně akreditace. Modulární pojetí shody v regulované i neregulované sféře obchodu. Zkušební a kalibrační postupy a jejich validace jako klíč pro jakost ve zkoušení. Nejistoty zkoušení a měření.

Povinná literatura:

JAKOB M.: Zkušebnictví a technická normalizace. Scripta FMMI VŠB - TU Ostrava, 2002 JAKOB M.: Aktuální učební texty pro doplnění script. FMMI VŠB - TU Ostrava, 2004

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Přednášky Téma 1. Základy zkušebnictví. Vymezení pojmů: zkoušení, zkušebnictví, aprobace, akreditace, autorizace, definice jednotlivých metod zkoušení. Činnost zkušeben do roku 1980. EOTC - Evropská organizace pro zkoušení a certifikace. EUROLAB, EURACHEM. Téma 2. Zkušební metody a postupy zkoušek v oblasti materiálového inženýrství Téma 3. Základy technické normalizace Příklady významných národních normalizačních systémů. Vznik norem, TNK. ISO -Mezinárodní normalizační organizace. CEN / CENELEC / ETSI - Evropské normalizace. ČSNI - Český normalizační institut. Německá normalizace - DIN. Normalizace v USA. Přípravné období ČSNI pro legislativní harmonizaci s ES. Zhodnocení stavu legislativy k danému aktuálnímu termínu. Téma 4. Kalibrace a metrologie Měření. Seřizování zkušební techniky. Ověřování přímé a nepřímé. Téma 5. Certifikace, úvod a rozbor Certifikace výrobků. Certifikace systému zabezpečování jakosti. Certifikace personálu ve zkušebních a kalibračních laboratořích. Téma 6.Akreditace EA – Evropský akreditační systém. Světový akreditační systém – ILAC a IAF. Český národní akreditační orgán: ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. Vztahy mezi českým NAO a nadnárodními orgány. Téma 7. Hodnocení zkušebních laboratoří Specifické podmínky činnosti zkušebních laboratoří. Hodnocení zkušebních laboratoří v rámci evropských přístupů. Hodnocení zkušebních laboratoří v ČR. Navrhované současné hodnocení zkušebních laboratoří. Téma 8. Způsoby praktického hodnocení zkušebních laboratoří MMPZ - mezinárodní mezilaboratorní porovnávací zkoušky, MPZ - mezilaboratorní porovnávací zkoušky a GLP – dobrá laboratorní praxe. Téma 9. Postavení zkušebních laboratoří v systému trhu Rozdělení zkušebních laboratoří v ČR podle stupně a významnosti. Příklady dělení zkušebních laboratoří podle jejich hodnocení. Evropské přístupy. Rozdílnosti. Téma 10.České zkušebnictví Eurolab - CZ. Sdružení českých zkušeben a laboratoří. AAAO, SČZL, SZV. Zkušebních laboratoře jako možný zdroj technických překážek obchodu. Odstraňování těchto překážek. Modernizace zkušebních laboratoří. Zajištění chodu zkušebních laboratoří pro nevytváření technických překážek. Téma 11. Modulární pojetí hodnocení shody Rozhodnutí Rady Evropského společenství o modulárním pojetí hodnocení výrobků. Značka shody podle evropských direktiv. Postupy posuzování shody ve směrnicích technické harmonizace. Moduly posuzování shody - evropský přístup. Zákon 22/97 Sb -Technické požadavky na výrobky. Téma 12. Validace Druhy validací. Schválení zkušebních postupů validací a jejich způsobilost. Postupy validace. Použití referenčních materiálů v procesu validace. Úloha validace v rámci akreditací a význam koncepce validace. Téma 13. Vztahy validace a normalizace Vztahy validace a normalizace z pohledu mezinárodních norem.. Validace ve zkušebních laboratoří v EU a ČR. Téma 14. Nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování Základní pojmy. Nejistoty při zkoušení a při měření. Stanovení nejistot při chemických analýzách. Odhady nejistot u zkoušek tahem a u zkoušek rázem v ohybu. Hodnocení nejistot při zkouškách tvrdostí. Téma 15. Audity a dozory ve zkušebních a kalibračních laboratořích Cvičení 1. Práce s technickou normou 2. Porovnání rozdílu mezi textem normy a vlastním návrhem zkušebního postupu. Zpracování zprávy 1 3. Výpočet nejistoty jednoduchého měření délky. Zpracování zprávy 2. 4. Výpočet nejistoty jednoduchého zkušebního postupu. Zpracování zprávy 3 5. Zpracování návodů validovaných postupů v různých sektorech. Zpracování zprávy 4 6. Návštěva fungující akreditované zkušební laboratoře 7. Popis významných prvků činnosti navštívené zkušební laboratoře po její prohlídce. 8. Zhodnocení materiálů popisujících prvky zabezpečení jakosti uvedené zkušebny. 9. Návrh na zlepšení činnosti této zkušebny. Zpracování zprávy 5 obsahující výsledky části cvičení 6 až 9

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (3911T023) Řízení jakosti P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku