639-0060/02 – Řízení jakosti II (ŘJII)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: • demonstrovat metodické postupy řízení jakosti; • identifikovat vhodné metody řízení jakosti; • aplikovat vybrané metody řízení jakosti; • interpretovat výsledky aplikace metod; • navrhovat vhodná opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Pojem plánování jakosti a jeho význam v systémech managementu jakosti. Postupy plánování jakosti v koncepci ISO a koncepci odvětvových standardů. Využití technik a nástrojů v plánování jakosti. Sedm "nových" nástrojů plánování jakosti. Síťové grafy a jejich aplikace v řízení jakosti. Metoda QFD a její využití. Aplikace metody FMEA. Analýza stromu poruchových stavů. Postupy přezkoumání návrhu. Hodnocení způsobilosti procesů, strojů a měřicích zařízení.

Povinná literatura:

PLURA, J.: Plánování a neustálé hlepšování jakosti. Praha. Computer Press. 2001, 244 s.

Doporučená literatura:

NENADÁL,J. - NOSKIEVIČOVÁ,D. - PETŘÍKOVÁ,R. - PLURA,J.- TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha. Management Press. 2002, 283 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0059 ŘJ I. Řízení jakosti I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pojem plánování jakosti a jeho význam v systémech managementu jakosti. Postupy plánování jakosti v koncepci ISO a koncepci odvětvových standardů. Využití technik a nástrojů v plánování jakosti. Sedm "nových" nástrojů plánování jakosti. Síťové grafy a jejich aplikace v řízení jakosti. Metoda QFD a její využití. Aplikace metody FMEA, strojmu poruch apod. Hodnotová analýza v řízení jakosti. Postupy přezkoumání návrhu. Využití principů projektového managementu jakosti. Hodnocení způsobilosti procesů, strojů a měřicích zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.