639-0405/01 – Teorie pravděpodobnosti (TP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1/ výklad základních pojmů teorie pravděpodobnosti, 2/ vytvoření teoretických základů potřebných k dalším předmětům, 3/ schopnost praktické aplikace přednesené látky při analýze dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Výklad základních pojmů a metod, potřebných při analýze experimentálních dat a v návazných předmětech (matematická statistika, ekonometrie, modely časových řad, plánování experimentů) a některých speciálních metodách řízení jakosti. Hlavními kapitolami jsou: jevová algebra, náhodná proměnná, náhodný vektor a funkce náhodné proměnné. Výklad je zaměřen na popis a vlastnosti klíčových pojmů a možnosti jejich aplikací.

Povinná literatura:

1. http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PST/index.htm 2. ANDĚL,J.: Matematická statistika. SNTL, Praha 1978. 3. HÁTLE,J.-LIKEŠ,J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky.SNTL,Praha 1975. 4. TOŠENOVSKÝ,J.- NOSKIEVIČOVÁ,D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex 2000 5. TOŠENOVSKÝ,J.- DUDEK,M.: Základy statistického zpracování dat. VŠB-TU Ostrava 2006

Doporučená literatura:

1. Rao, R.C. - Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace, Academia, Praha, 1978. 2. Likeš, J. - Machek, J.: Počet pravděpodobnosti. SNTL, Praha, 1982.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test Seminární práce

E-learning

Na stránkách fakulty FMMI

Další požadavky na studenta

Nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jevová algebra. 2. Definice pravděpodobnosti. 3. Věty o počítání s pravděpodobnostmi 4. Opakované pokusy. 5. Náhodná veličina, zákon rozdělení pravděpodobnosti 6. Důležité typy rozdělení pro diskrétní náhodné veličiny 7. Důležité typy rozdělení pro spojité náhodné veličiny 8. Zákon velkých čísel 9. Číselné charakteristiky náhodných veličin 10. Funkce náhodné proměnné 11. Náhodný vektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Písemka Písemka 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Projekt Projekt 40  20
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku