639-0413/01 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity3
Garant předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - seznámit se s možnými tématy bakalářských prací; - zvolit si téma své bakalářské práce; - formulovat cíl bakalářské práce; - seznámit se s praktickou aplikací zabezpečování jakosti v podnicích.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Terénní práce

Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti absolvují 14 denní praxi ve vybraném podniku. Součástí předmětu mohou být exkurze (i vícedenní) do podniků a institucí.

Povinná literatura:

[1] ČSN ISO 690 Bibliografické citace:obsah, forma, struktura. Praha:ČNI, 1996. 31 s. [2] ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace: část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: ČNI, 2000. 24 s.

Doporučená literatura:

[1] ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. odborná literatura a podnikové materiály související se zvoleným tématem

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce Konzultace

E-learning

není

Další požadavky na studenta

nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výběr tématu bakalářské práce. Přidělení vedoucího bakalářské práce. Navázání kontaktu s konzultantem v podniku. Upřesnění tématu a úkolů, které mají být řešeny v bakalářské práci. Seznámení s formálními požadavky na vypracování bakalářské práce. Studium doporučené literatury a podnikových materiálů. Vypracování písemné dílčí zprávy o průběhu řešení bakalářské práce Absolvování odborné praxe v podniku. Zpracování písemné zprávy o průběhu odborné praxe. Forma výuky: konzultace, referáty, obhajoba dílčích zpráv, odborná praxe ve vybraném podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  43
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - P - cs 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok