639-0418/01 – Jakost a lidský faktor (JLF)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahová náplň předmětu je vedena s jediným cílem – pochopit, že úspěšné zabezpečování systému jakosti nespočívá jen v přímém řízení jakosti, ale především závisí na schopnostech a vědomostech lidí v podniku, jejich motivaci a jejich trvalé a účinné výchově k jakosti. Vše bude vedeno s akcentem na oblast současných požadavků nové dokumentace norem řady ISO 9000:2000 a inovovaného Modelu EFQM Business Excellence.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Řízení lidských zdrojů. Význam lidského faktoru v systémech jakosti. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN ISO 9000:2001 a Modelu Excelence EFQM. Formy a struktury vzdělávání pracovníků k jakosti. Filosofie učícího se podniku. Měření a hodnocení efektivnosti výcviku. Úloha vrcholového vedení v managementu jakosti. Delegace pravomocí. Komunikace a motivace v systémech managementu jakosti. Měření spokojenosti zaměstnanců. Vedení lidí, styly vedení. Týmová práce a její formy v managementu jakosti. Kroužky jakosti, KAIZEN, metoda 5 S, Investors in People. Management znalostí – definice, historický vývoj; řízení znalostí v aktuálních dokumentech QMS; vymezení základních aktivit v oblasti KM; řízení znalostí jako proces; klíčové procesy v oblasti KM; znalostní pracovník (charakteristické rysy, bariéry řízení); metody hodnocení nehmotných aktiv/znalostí; přínosy řízení znalostí. Podniková kultura a TQM. Společenská odpovědnost organizací a etické principy podnikových systémů řízení.

Povinná literatura:

[1] Bělohlávek, F. – Košťan, P. – Šuleř, O.: Management. Rubico Olomouc, 2001, ISBN 80-85839-45-8 [2] Petříková, R.: Lidé – zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů (Znalostní dimenze jakosti). Edice DOT, Ostrava, 2002, 241 s., ISBN 80-02-01419-1 [3] Nenadál, J. a kol.: Integrovaný systém řízení. Verlag Dashofer, Praha, 2005 (aktualizace 4 x ročně), ISSN 1801-8165 [4] Petříková, R. a kol.: Lidé v procesech řízení. Professional Publishing, Praha, 2007, ISBN 80-02-01868-0 [5] Hofbruckerová, Z. – Petříková, R, - Lešingrová, R.: Společenská odpovědnost organizací, vyd. DTO CZ, říjen 2008.

Doporučená literatura:

1] Zelený, M.: Human System Management. World Scientific Publishing, Singapore, 2005, ISBN 981-02-4913-6 [2] Imai, M.: KAIZEN, The Key to Japans Competitive Success. McGraw-Hill Publishing Company, Translation: Computer Press, 2004, ISBN 80-251-0461-3 [3] Murphy, S.E. – Riggio, R.E.: The Future of Leadership Development. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey/USA, 2003, ISBN 0-8058-4342-6 [4] McNabb, D. E.: Knowledge Management in the Public Sector, M.E.Sharpe, Inc. New York, 2007, ISBN 13: 978-0-7656-1727-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování konkrétního písemného zadání, osobnostní test, vyhodnocení. Průběžný test. Zápočtová test.

E-learning

Stránky fakulty FMMI

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. – 2. Role a význam lidského faktoru v systémech jakosti s přihlédnutím k současným globálním podmínkám. Řízení lidských zdrojů, vývoj, pojetí, význam. 3. – 4. Význam personálního řízení v systémech jakosti. Realizace a hlavní úkoly současného personálního řízení v rámci podnikového řízení. Jakost a spolehlivost lidského výkonu. Podmínky efektivního využívání lidských zdrojů v procesu řízení jakosti. 5. – 6. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN EN ISO 9000:2000 (základní principy), člověk v systémech řízení jakosti dle novely ČSN EN ISO 9001:2001. 7. Výchova a vzdělávání pracovníků k jakosti (kap. 6). Efektivnost výcviku a možnosti monitoringu. 8. – 9. Úloha vrcholového vedení a vedoucích pracovníků při zabezpečování jakosti. Motivace, komunikace a informovanost v systémech jakosti. 10.-11.Týmová práce při řízení jakosti, tvůrčí tým. Formy týmových činností v oblasti zabezpečování jakosti (Kroužky jakosti, KAIZEN). 12. Podniková kultura a TQM. Stěžejní atributy výstavby TQM. Systémy řízení lidských zdrojů a EFQM Model Excellence. 13.–14.Znalostní řízení jako součást komplexní podnikové integrace. Od učící se organizace ke znalostní společnosti. Odborná způsobilost a hodnocení zaměstnanců. Role a význam personální certifikace. Cvičení: Cvičení bude koncipováno formou pravidelně zadávaných seminářů, konzultací a osobnostních testů. 1. – 2. Úloha lidí v systémech jakosti. Zpracování konkrétního písemného zadání, osobnostní test, vyhodnocení. 3. – 4. Návrh efektivního využívání lidských zdrojů v podnikové praxi (písemné zadání, vyhodnocení, diskuze zadané problematiky, osobnostní test). 5. – 6. Výchova a vzdělávání zaměstnanců. Možnosti výcviku v současné podnikové praxi. Monitoring a měření efektivnosti vzdělávacích programů. Příklady. Odborný seminář, vyhodnocení diskuze zadané problematiky. Průběžný test. 7. – 8. Motivace a hmotná stimulace (motivátory, demotivátory). Příklady motivačních programů. Podmínky účinné komunikace, bariéry komunikace. Seminář, vyhodnocení. 9. – 10. Význam týmové práce, tvorba tvůrčích týmů. Ukázky a příklady týmových činností v současné podnikové praxi. Seminář, test. 11. – 12. Podniková kultura, klíčové aspekty které ovlivňují podnikovou kulturu. Spokojenost zaměstnanců, monitoring a měření spokojenosti zaměstnanců. Popisy pracovních míst, kariérový řád. Příklady z praxe. 13. – 14. Osobní kvalita základem všech ostatních kvalit. Od učící se organizace ke znalostní společnosti. Základy „Knowledge Management“. Monitoring a měření odborné způsobilosti, příklady, zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2005/2006 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R041) Management jakosti K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní