639-0702/01 – Analýza a zpracování dat (AD)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Anotace: Zpracování souborů dat, které reprezentují mnohem rozsáhlejší ale nedostupný datový soubor, zobecnění získaných poznatků, vytváření modelů reálných situací pro potřeby extrapolace resp. interpolace. Základní kapitoly: číselné charakteristiky, teorie odhadu, regresní a korelační analýza, testování hypotéz.

Povinná literatura:

1. Anděl,J.: Matematická statistika. SNTL, Praha 1978 2. Hátle,J.-Likeš,J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. SNTL,Praha 1974. 3. Tošenovský,J.-Noskievičová,D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex, Ostrava 2000. 4.Tošenovský,J.,Dudek,M.: Základy statistického zpracování dat. VŠB-TU Ostrava 2001.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

Není

Další požadavky na studenta

Průběžné studium literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky v rozsahu, umožňujícím kvalifikované zpracování experimentálních dat. Hlavní přednášená témata: Základní a výběrový soubor, číselné charakteristiky, rozdělení souboru do tříd a konstrukce histogramu, teorie odhadu, testování hypotéz, regresní analýza, korelační analýza, nezávislost, normalita a homogenita souboru, test nezávislosti v kontingenčních tabulkách, ANOVA. Cvičení jsou zaměřena na praktické zvládnutí přednášených témat s využitím programu Statgraphic.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 30  0
        Písemka Písemka 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku