639-0801/01 – Ekonomická statistika a ekonometrie (ESE)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity7
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní a výběrový soubor, náhodný výběr 2. Výběrové charakteristiky a jejich vlastnosti 3. Věta o jednom a o dvou výběrech 4. Odhady charakteristik základního souboru 5. Testování hypotéz: parametrické a neparametrické testy 6. Regresní analýza (lineární): odhad parametrů, testy v regresní analýze. 7. Regresní analýza: identifikace vlivných bodů 8. Regresní analýza (nelineární): odhad parametrů 9. Korelační analýza: koeficient a index korelace 10. Test nezávislosti v kontingenčních tabulkách 11. Vícerozměrné statistické soubory 12. Grafické metody analýzy dat 13. Časové řady- klasická analýza, definice časové řady, charakteristiky časových řad, obecný model, analýza trendové složky: lineární trend, exponenciální vyrovnání, vyrovnání klouzavými průměry, analýza sezónní složky 14. Časové řady - Box-Jenkinsova metodika, charakteristiky časových řad, modely časových řad: AR, MA, ARMA; stacionarita, model ARIMA, predikční model. 15. Regresní analýza - základní vzorce, předpokladyregresní analýzy. 16. Porušení předpokladů regresní analýzy - heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita 17. Zobecněná metoda nejmenších čtverců GLS 18. Soustavy regresních rovnic, 2SLS 19. Ekonomické hodnocení procesů - Taguchiho ztrátová funkce 20. Taguchiho ztrátová funkce - ztrátová funkce pro různé typy tolerance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.