639-0802/01 – Systémy managementu jakosti II. (QMSII)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: 1. Navrhovat aplikace principů managementu jakosti. 2. Aplikovat modely excelence organizací v praxi. 3. Navrhovat postupy měření výkonnosti. 4. Posuzovat stav vyzrálosti systému managementu organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na předmět Systémy managementu jakosti – I a rozvíjí poznatky o systémech managementu jakosti zejména o oblasti strategického a koncepčního řízení jakosti.Pozornost se věnuje i aplikaci principů TQM (Total Quality Management) v prostředí organizací, jakož i využívání vybraných metod managementu jakosti a systémových měření.

Povinná literatura:

1.NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní management jakosti. Praha. Management Press. 2008, 377 s. (ISBN 978-80-7261-186-7) 2.NENADÁL,J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press. 2004, 335 s. (ISBN 80-7261--110-0) 3.NENADÁL,J.: Management partnerství s dodavateli. Praha. Management Press. 2006, 323 s. (ISBN 80-7261-152-6) 4. NENADÁL,J.- VYKYDAL,D.-HALFAROVÁ,P.: Benchmarking. Mýty a skutečnost. Praha. Management Press. 2011, 265 s. (ISBN 978-80-7261-224-6)

Doporučená literatura:

Všechny tituly, orientující se na pokročilý management jakosti a aplikaci modelů excelence.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test v průběhu cvičení.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Pro absolvování tohoto předmětu nejsou žádné další požadavky. There are no other requirements for passing this course.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0417 QMS I. Systémy managementu jakosti I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní východiska teorie systémů a jejich aplikace v managementu jakosti. Koncepce tvorby a rozvoje systémů managementu jakosti ve světě. Specifika automobilového průmyslu 2. Základní principy systémů managementu jakosti: orientace na zákazníka, vůdcovství, zapojení zaměstnanců, procesní přístup, systémový přístup k managementu, neustálé zlepšování, rozhodování na základě faktů, partnerství s dodavateli. 3.-4.Vrcholové vedení organizací v systémech managementu jakosti. Mise, vize, politika a cíle jakosti – jejich přerozdělování. Plánování zdrojů v systému managementu jakosti. Přezkoumání managementu. Benchmarking. 5.-6. Přístupy a postupy měření spokojenosti externích zákazníků. Metody definování znaků spokojenosti, vzorkování zákazníků, sběr a analýza dat o spokojenosti zákazníků. Pojem loajality a možnosti jejího měření. 7.-8. Podstata ekonomiky jakosti. Náklady vztahující se k jakosti u výrobce, uživatele, náklady na životní cyklus, modely měření. Propočty efektivnosti zlepšování jakosti. 9.-10. Partnerství s dodavateli. Procesy programu partnerství. Deklarování politiky jakosti nákupu. Posuzování způsobilosti dodavatelů. Poskytování technické pomoci dodavatelům. Společné plánování a zlepšování jakosti. Motivační programy pro dodavatele. 11.-12. Systémová měření – podstata a význam. Měření výkonnosti procesů. Měření výkonnosti systémů managementu jakosti. Měření výkonnosti organizací. Balanced Scorecard – přístupy a uplatnění. 13.-14. Modely TQM. EFQM Model Excelence – popis a uplatnění. Možnosti posuzování vyzrálosti systémů managementu, logický rámec RADAR. Sebehodnocení, význam a postupy. Cvičení: 1.-2.Tvorba modelů vybraných procesů managementu jakosti 3. Benchmarking – řešení případové studie 4.-5.Aplikace metod definování znaků spokojenosti zákazníků 6.-8.Řešení případové studie analýzy hodnoty pro zákazníka 9. Definování položek nákladů vztahujících se k jakosti u výrobce 10.Návrh ukazatelů pro měření výkonnosti systému 11.-13. Metody sebehodnocení – řešení případových studií 14. Prezentace semestrálních projektů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin (10) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní