639-0807/02 – Počítačová podpora managementu jakosti II. (CAQM II.)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět • klasifikovat software využívaný při zpracování dat o jakosti • aplikovat program Statgraphics při zpracování dat • řešit vybrané úlohy pomocí programu Statgraphics • interpretovat dosažené výsledky řešení • vysvětlit využití dosažených výsledků

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na pokročilé aplikace počítačové podpory v managementu jakosti. Je věnován informačním systémům managementu jakosti, managementu dat a speciálním programům. Studenti se seznámí s vybranými programy a naučí se řešit úlohy managementu jakosti pomocí statistického paketu Statgraphics Plus.

Povinná literatura:

MELOUN, M. - MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat, Praha: East Publishing, 1998, 839 s., ISBN 80-7219-003-2 PALMER, S. – WEAVER, M.: Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2000, 166 s., ISBN 80-7169-940-3 Statgraphics Plus for Windows v.5.0. Referenční příručka, 2000

Doporučená literatura:

GÁLA, L.- POUR, J. – TOMAN, P.: Podniková informatika : počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové informatiky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006, 482 s., ISBN 80-247-1278-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy

E-learning

Není

Další požadavky na studenta

Požadovaná účast na cvičeních, zpracování programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informační systémy managementu jakosti. Management dat. Specializované programové produkty v oblasti počítačové podpory řízení jakosti. Statistické programy a možnosti jejich využití při řešení úloh v oblasti managementu jakosti. Program Statgraphics Plus a možnosti jeho využití. Práce s datovými soubory, import a export dat. Řazení a filtrace dat. Operátory v programu Statgraphics Plus a jejich použití. Popisná statistika. Průzkumová analýza dat. Řešení speciálních úloh z oblasti managementu jakosti pomocí programu Statgraphics Plus. Analýza jedné proměnné. Testování hypotéz. Regresní a korelační analýza. Diagram příčin a následku. Paretova analýza. Analýza způsobilosti procesu. Regulační diagram. Analýza systému měření. Další speciální software vhodný pro oblast managementu jakosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2009/2010 zimní