639-0808/02 – Management prostředí a bezpečnosti (ESM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
SME71 doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- porovnání dopadů do životního prostředí se stavem globálního systému - intergrovaný přístup k řízení péče o žívotní prostředí - seznámení se základy krizového managementu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Stav globálního ekosystému a scénáře budoucího vývoje. Scénáře udržitelného rozvoje WBCSD. Vývoj systémů řízení v čase. EMS (ekoefektivita, indikátory environmentálního profilu).CSR a reporting. Řízení ŽP v regionálním měřítku – koncepce podle zákonů, Místní agenda 21. Informace o životním prostředí. Environmentální zdraví. Předvídání a včasné řešení krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací je aktuálním problémem ekonomické rovnováhy a existenčních možností lidstva. Příprava lidských zdrojů je rozdělena na sebe navazující předměty, kdy první „Základy krizového managementu“ poskytnou studentům základní přehled v oblasti nebezpečí, ohrožení a rizika. Předmět je pojat jako teoretický základ metody řízení s důrazem na vybrané oblasti řízení při společném zásahu jednotek IZS. Důraz je také kladen na příslušnou legislativu.

Povinná literatura:

1. NENADÁL, J.- PETŘÍKOVÁ,R.- SCHUPKEOVÁ, L.: Systémy integrovaného managementu. DT Ostrava,1999, 110 s. 2. Ekosystémy a lidský blahobyt, Syntéza, Millenium Assessment, Univerzita Karlova Praha, Centrum životního prostředí 2006, ISBN 80-239-6300-7

Doporučená literatura:

není

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V tomto předmětu nejsou žádné další požadavky. There are no other requirements in this subject.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Udržitelný rozvoj, scénáře udržitelného rozvoje, Millenium Assessment 2. Vývoj systémů řízení v čase 3. EMS podrobně (ekoefektivita, indikátory environmentálního profilu) 4. CSR a reporting 5. Řízení ŽP v regionálním měřítku – koncepce podle zákonů, Místní agenda 21 6. Informace o životním prostředí 7. Environmentální zdraví 8. Předvídání a včasné řešení krizových stavů, mimořádných událostí a mimořádných situací 9. Havarijní připravenost 10. Příprava lidských zdrojů 11. Základy krizového managementu, oblast nebezpečí, ohrožení a rizika 12. Základ metody řízení s důrazem na vybrané oblasti řízení při společném zásahu jednotek IZS. 13. Krizová legislativa. 14. Zákon o IRZ

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 12  0 3
                Písemka Písemka 28  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní