639-0814/01 – Řízení změn (CM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: 1. Pochopit a analyzovat důvody ke strategickým změnám v organizaci. 2. Aplikovat vybrané metody managementu změn. 3. Navrhovat přístupy k hodnotové analýze. 4. Vyhodnocovat efektivnost a účinnost změn v organizacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout vědomosti o možnostech řízení inovačních procesů za účelem dosáhnutí prosperity podniku. K tomu slouží zvládnutí základů teorie inovací a nástrojů řízení inovací. Základy hodnotového managementu, jako i informace o možnosti uplatnění metod pro tvorbu a řešení inovačních zadání tvoří těžiště předmětu. Jedná se o účinné nástroje řízení změn, zdokonalování systémů a procesů. Manažerské zručnosti potřebné k prosazování změn, jako i požadavky na schopnosti vedoucích týmů jsou součástí kapitol, které pojednávají o potřebě a možnostech získání pracovníků pro potřebné změny. Takto jsou posluchači připravování pro řízení změn v organizaci, které jsou potřebné pro zabezpečení konkurenceschopnosti podniku.

Povinná literatura:

1. TUREKOVÁ,H. – MIČIETA,B,: Inovačný manažment. Žilina, EDIS ŽU /2003. 2. VLČEK, R.: Hodnota pro zákazníka. Praha, Management Press. 2002. 443 s. ISBN 80-7261-068-6. 3. KOTTER, J.P., COHEN, D.S.: Srdce změny. Management Pres, 2003. ISBN: 80-7261-095-3. 4. KOTTER, J.P., Rathgeber, H.: Náš ledovec se rozpouští. Pragma, 2008. ISBN: 978-80-7349-100-0. 5. SPENCER, j.: Kam se poděl můj sýr? Pragma, 2004. ISBN: 80-7205-942-4

Doporučená literatura:

1. Kotter, J.P.: Vědomí naléhavosti změny. Management Press, 2009. Vědomí naléhavosti. První a nejdůležitější krok realizace změny. Management Press, 2009, 224s 2. Kotter, J.P.: Vedení procesu změny. Osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice.Management Press, 2009. 192 str., ISBN 978-80-7261-015-0. 3. ČSN EN 12973:2000. Hodnotový management. Praha, ČNI, 2000. 4. Vlček, R.: Management hodnotovych inovací. Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-164-5. 5. DOSTÁL, V.; LOUBAL, J.; BARTES, F. Hodnotové inženýrství. Ostrava, KEY Publishing, 2009. ISBN 978-80-7418-003-3. 6 Bušov B., Jirman P., Dostál V.: Tvorba a řešení inovačních zadání, IndusTRIZ, Brno, 1996. 7. Pollak, H.: Jak odstranit neopodstatněné náklady. Hodnotová analýza v praxi. Grada : Praha 2005. 148 stran. ISBN 80-247-1047-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test Referát na zvolené téma Seminární práce

E-learning

stránky FMMI

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova 1. Řízení změn. Vnímání a potřeba inovací. Základní pojmy a souvislosti. Požadavky podnikatelského prostředí 2. Předpoklady vytváření inovací. 3. Tvořivost – podstata, fáze tvořivého procesu, prvky tvořivé činnosti. Tvořivá práce v organizacích. 4. Inovační praxe. Podnikatelská ekonomika a inovační praxe. Zdroje inovačních příležitostí. Hledání souvislostí a podstaty věcí. 5. Systémový přístup, funkčně nákladový princip. Funkční princip, zásady definování funkcí, pravidla pro funkční popis, charakteristika funkcí a jejich vyhodnocení. 6. Řízení inovací založené na funkčně-nákladovém principu. 7. Hodnotový management – historie a souvislosti. Úspěšné aplikace HM. 8. Fáze procesu zdokonalování metodikou HA/HI. Aktivity, základní logický tok otázek a výsledky jednotlivých fází 9. Funkčně – nákladová analýza technických systémů. Zdokonalování zjednodušováním struktury. Zdokonalování rozvíjením struktury. 10. Tvorba a řešení inovačních zadání – metody TRIZ. Všeobecný postup při řešení inovačních úloh. Charakteristika ARIZ. Syntéza technických systémů. 11. Rozporově orientovaná inovační strategie WOIS – základní poznatky, charakteristika, odlišnost od TRIZ a HM. 12. Osm kroků procesu změny dle J.P.Kottera.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní