639-0815/01 – Technická normalizace a zkušebnictví (TNZ)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR431 Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování uvedeného předmětu studenti budou - seznámeni se základy oboru zkušebnictví a s úzce souvisejícími oblastmi normalizace, metrologie, certifikace a akreditace, - se orientovat v systému zkušebnictví nejen v ČR ale i v rámci Evropské unie, - budou obeznámeni se způsoby hodnocení zkušebních laboratoří a požadavky na zkušební metody, - z praktického hlediska schopní zvládnout práci s technickou normou pro zkušební metodu, - umět vytvořit zkušební postup; - schopní stanovit nejistoty jednoduchých metod měření, - seznámeni s činností reálné zkušební laboratoře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy zkušebnictví, vymezení pojmů Základy technické normalizace, Národní normalizační systém ČR, mezinárodní spolupráce v normalizaci, Metrologie, Národní metrologický systém ČR, Mezinárodní spolupráce v metrologii, Měření a kalibrace Nejistoty měření a jejich vyhodnocování Akreditace a certifikace, Národní akreditační systém ČR, Mezinárodní význam a spolupráce v oblasti akreditace, Certifikace výrobků, certifikace systémů managementu, Certifikace personálu ve zkušebních laboratořích, Zkušební a kalibrační laboratoře, jejich postavení v tržním systému Modulární pojetí shody, Zákon 22/97 Sb -Technické požadavky na výrobky. České zkušebnictví Zkušební metody a postupy zkoušek Validace zkušebních metod, Vztahy validace a normalizace Hodnocení zkušebních laboratoří, praktické způsoby hodnocení Audity a dozory ve zkušebních a kalibračních laboratořích

Povinná literatura:

1. JAKOB M.: Zkušebnictví a technická normalizace. Skripta FMMI VŠB - TU Ostrava, 2002.

Doporučená literatura:

1. JAKOB M.: Aktuální učební texty pro doplnění skript. FMMI VŠB - TU Ostrava, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V tomto předmětu nejsou žádné další požadavky. There are no other requirements in this subject.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky Téma 1. Základy zkušebnictví. Vymezení pojmů: zkoušení, zkušebnictví, aprobace, akreditace, autorizace, definice jednotlivých metod zkoušení. Činnost zkušeben do roku 1980. EOTC - Evropská organizace pro zkoušení a certifikace. EUROLAB, EURACHEM. Téma 2. Zkušební metody a postupy zkoušek v oblasti materiálového inženýrství Téma 3. Základy technické normalizace Příklady významných národních normalizačních systémů. Vznik norem, TNK. ISO -Mezinárodní normalizační organizace. CEN / CENELEC / ETSI - Evropské normalizace. ČSNI - Český normalizační institut. Německá normalizace - DIN. Normalizace v USA. Přípravné období ČSNI pro legislativní harmonizaci s ES. Zhodnocení stavu legislativy k danému aktuálnímu termínu. Téma 4. Kalibrace a metrologie Měření. Seřizování zkušební techniky. Ověřování přímé a nepřímé. Téma 5. Certifikace, úvod a rozbor Certifikace výrobků. Certifikace systému zabezpečování jakosti. Certifikace personálu ve zkušebních a kalibračních laboratořích. Téma 6.Akreditace EA – Evropský akreditační systém. Světový akreditační systém – ILAC a IAF. Český národní akreditační orgán: ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. Vztahy mezi českým NAO a nadnárodními orgány. Téma 7. Hodnocení zkušebních laboratoří Specifické podmínky činnosti zkušebních laboratoří. Hodnocení zkušebních laboratoří v rámci evropských přístupů. Hodnocení zkušebních laboratoří v ČR. Navrhované současné hodnocení zkušebních laboratoří. Téma 8. Způsoby praktického hodnocení zkušebních laboratoří MMPZ - mezinárodní mezilaboratorní porovnávací zkoušky, MPZ - mezilaboratorní porovnávací zkoušky a GLP – dobrá laboratorní praxe. Téma 9. Postavení zkušebních laboratoří v systému trhu Rozdělení zkušebních laboratoří v ČR podle stupně a významnosti. Příklady dělení zkušebních laboratoří podle jejich hodnocení. Evropské přístupy. Rozdílnosti. Téma 10.České zkušebnictví Eurolab - CZ. Sdružení českých zkušeben a laboratoří. AAAO, SČZL, SZV. Zkušebních laboratoře jako možný zdroj technických překážek obchodu. Odstraňování těchto překážek. Modernizace zkušebních laboratoří. Zajištění chodu zkušebních laboratoří pro nevytváření technických překážek. Téma 11. Modulární pojetí hodnocení shody Rozhodnutí Rady Evropského společenství o modulárním pojetí hodnocení výrobků. Značka shody podle evropských direktiv. Postupy posuzování shody ve směrnicích technické harmonizace. Moduly posuzování shody - evropský přístup. Zákon 22/97 Sb -Technické požadavky na výrobky. Téma 12. Validace Druhy validací. Schválení zkušebních postupů validací a jejich způsobilost. Postupy validace. Použití referenčních materiálů v procesu validace. Úloha validace v rámci akreditací a význam koncepce validace. Téma 13. Vztahy validace a normalizace Vztahy validace a normalizace z pohledu mezinárodních norem.. Validace ve zkušebních laboratoří v EU a ČR. Téma 14. Nejistoty zkoušení a jejich vyhodnocování Základní pojmy. Nejistoty při zkoušení a při měření. Stanovení nejistot při chemických analýzách. Odhady nejistot u zkoušek tahem a u zkoušek rázem v ohybu. Hodnocení nejistot při zkouškách tvrdostí. Téma 15. Audity a dozory ve zkušebních a kalibračních laboratořích Cvičení 1. Práce s technickou normou 2. Porovnání rozdílu mezi textem normy a vlastním návrhem zkušebního postupu. Zpracování zprávy 1 3. Výpočet nejistoty jednoduchého měření délky. Zpracování zprávy 2. 4. Výpočet nejistoty jednoduchého zkušebního postupu. Zpracování zprávy 3 5. Zpracování návodů validovaných postupů v různých sektorech. Zpracování zprávy 4 6. Návštěva fungující akreditované zkušební laboratoře 7. Popis významných prvků činnosti navštívené zkušební laboratoře po její prohlídce. 8. Zhodnocení materiálů popisujících prvky zabezpečení jakosti uvedené zkušebny. 9. Návrh na zlepšení činnosti této zkušebny. Zpracování zprávy 5 obsahující výsledky části cvičení 6 až 9

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní