639-0820/01 – Management jakosti (QM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFEI, FS, HGF, USP, FBI, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUT90 doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-Pochopit současné vnímání jakosti. - Seznámit se se základními principy managementu jakosti, směry jeho vývoje a koncepcemi rozvoje. -Charakterizovat koncepci standartů řady ISO 9000 a koncepci TQM. - Naučit se používat základní techniky a nástroje managementu jakosti. - Pochopit základní ekonomické souvislosti managementu jakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základní principy a koncepce managementu jakosti.Koncepce standardů řady ISO 9000 a koncepce TQM. Ekonomické analýzy v managementu jakosti. Využití základní nástrojů a metod managementu jakosti v etapě návrhu a vývoje produktů, jejich realizaci a dodávání. Management jakosti v nakupování. Systémová měření v managementu jakosti (měření spokojenosti a loajality zákazníků, benchmarking a pod.). Základy auditování v systémech managementu jakosti. Přístupy, metody a nástroje neustálého zlepšování. Rozvojové trendy managementu jakosti - modely excelence a jejich využití. Integrace systémů managementu.

Povinná literatura:

1. NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2. 2. NENADÁL, J. a kol. Managementu kvality. Elektronické studijní texty. VŠB-TUO, 2022.

Doporučená literatura:

Jakýkoliv titul, orientovaný na moderní management jakosti.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru dva písemné testy na cvičeních , 2 semestrální projekty (jeden týmový a jeden individuální) . Písemné testy jsou hodnoceny max. po 10 bodech, týmový projekt (presentace) max.5 bodů, individuální max. 10 bodů.Za aktivní účast na min. 11 cvičeních za semestr lze získat 5 bodů. Celkem lze za semestr získat 40 bodů.

E-learning

Není žádný elearning.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1.Úvod do problematiky managementu jakosti. Definice a vnímání jakosti. Jakost a zákazník. Funkce jakosti v podmínkách trhu.Odpovědnost za výrobek. , 2.Systémový přístup k zabezpečování jakosti.Management jakosti. Koncepce systémů managementu jakosti 3.Normy řady ISO 9000, vymezení účelu a oblasti využití. Požadavky na systémy managementu jakosti podle souboru norem ISO řady 9000 4.TQM (Total Quality Management). Principy koncepce TQM, modely TQM, národní a nadnárodní ceny za jakost 5Organizace a zabezpečování jakosti. Úloha vrcholového vedení v organizaci. Tvorba podnikatelské strategie. Firemní politika jakosti. Cíle jakosti a jejich definování. Organizační struktury. Dokumentace systému managementu jakosti 6.Ekonomika jakosti. Podstata ekonomiky jakosti a její význam v systémech managementu jakosti. Modely výdajů vztahujících se k jakosti. Náklady na životní cyklus produ 7.Jakost a lidský faktor. Sociální aspekty. Osobní kvalita. Motivace. Výcvik.Týmová práce 8.Jakost v předvýrobních etapách. Plánování jakosti. Jakost v marketingové strategii. Jakost v etapách vývoje. Politika jakosti v zásobování. Výběr a hodnocení dodavatelů. Řízení dodavatelů 9.Jakost v etapě realizace produktu. Operativní řízení výroby, principy a formy. Způsobilost procesů a jejich hodnocení. Identifikovatelnost a sledovatelnost. Statistická regulace procesů 10.Jakost v povýrobních etapách. Specifikace činností v povýrobních etapách. Systémy péče o základní prostředky. Jakost v manipulaci s nářadím a přípravky. Měření spokojenosti zákazníků 11.Zlepšování jakosti. Atributy zlepšování jakosti. Metodika zlepšování jakosti, cyklus PDCA. Neshody, nápravná a preventivní opatření 12.Audity a sebehodnocení v systémech managementu jakosti. Typy auditů. Postup při provádění interních auditů. Přístupy a metody sebehodnocení 13.Přístup EU k zabezpečování jakosti. Prokazování shody a certifikace. Certifikace systémů, výrobků, personálu. Jakost a spolehlivost, ověřování spolehlivosti. Zkušebnictví. Akreditace 14.Integrovaný management. Jakost a ekologie. Sociální odpovědnost organizací. Obsah cvičení: 1. Základní nástroje managementu jakosti, jejich charakteristika, oblasti použití. Formuláře pro sběr dat 2.Základní statistické charakteristiky souboru dat 3. Histogram, krabicový graf (box-plot) 4. Vývojový diagram 5. Brainstorming 6. Diagram příčin a následků 7. Paretův diagram 8. Hodnocení způsobilosti procesů 9. Statistická regulace procesů, regulační diagram 10. QFD, FMEA 11. Benchmarking 12. Presentace týmových projektů 13. Presentace týmových projektů 14. Presentace týmových projektů, zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20 3
                individuálníprojekt 1 Projekt 10  0 3
                test 1 Písemka 10  0
                test 2 Písemka 10  0
                individuální projekt Projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20 3
                Písemná zkouška A Písemná zkouška 30  10 3
                Písemná zkouška B Písemná zkouška 30  10 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2013/2014 letní
2009/2010 letní