639-0909/02 – Zkušebnictví a certifikace (ZC)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuIng. Tereza Smajdorová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti o zkušebnictví a souvisejících oblastech (metrologie, akreditace, certifikace atd.) a jejich společném významu v procesu odstraňování technických překážek obchodu v rámci fungování evropského systému posuzování shody výrobků i dobrovolné certifikaci výrobků. Získá dovednosti v práci s technickými normami pro zkušební metody a v odhadu nejistot jednoduchých metod měření fyzikálních a chemických veličin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o oboru zkušebnictví a souvisejících oblastech (metrologie, akreditace, certifikace) a jejich společném významu v procesu odstraňování technických překážek obchodu v rámci fungování evropského systému posuzování shody výrobků i dobrovolné certifikaci výrobků.

Povinná literatura:

BOHÁČEK, Jaroslav. Metrologie. 3. přepracované vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2019. ISBN 978-80-01-06612-6. ČSN EN ISO/IEC 1725: Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Praha, 2018. NĚMEČEK, Pavel. Nejistoty měření. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. ISBN 978-80-02-02089-9.

Doporučená literatura:

EUROLAB: Cook Books [online]. Brussels. Dostupné z: https://www.eurolab.org/pubs-cookbooks SUCHÁNEK, Miloslav. Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti: pomůcka k zajišťování kvality v chemických, biochemických a klinických laboratořích. Praha: Eurachem - ČR, c2010. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 17. ISBN 978-80-86322-05-6. SUCHÁNEK, Miloslav a David MILDE, ed. Stanovení nejistoty analytického měření: pokyn EURACHEM/CITAC. 4. české rozš. vyd. Přeložil Zbyněk PLZÁK. Praha: Eurachem - ČR, 2014. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 19. ISBN 978-80-86322-07-0. SUCHÁNEK, Miloslav, ed. Použití informací o nejistotě k posuzování shody: pokyn EURACHEM/CITAC ; Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků : příručka. Přeložil Zbyněk PLZÁK, přeložil Pavel KOŘÍNEK, přeložil Jan VILÍMEC. Praha: Eurachem - ČR, c2008. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 15. ISBN 978-80-86322-03-2. SUCHÁNEK, Miloslav a David MILDE, ed. Názvosloví analytického měření: úvod do 3. vydání Mezinárodního metrologického slovníku ; Jak vyhovět požadavkům ISO 17025 na verifikaci metod. Přeložil Zbyněk PLZÁK. Praha: Eurachem - ČR, c2013. Kvalimetrie. Řada příruček pro laboratoře, 18. ISBN 978-80-86322-06-3. JAKOB, M.: Zkušebnictví a technická normalizace. Skriptum. FMMI: VŠB - TU Ostrava, 2002. TŮMOVÁ, O. Metrologie a hodnocení procesů. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-249-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce na zadané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základy zkušebnictví, vymezení pojmů, historie a mezinárodní spolupráce ve zkušebnictví, EUROLAB, EURACHEM, české zkušebnictví, EUROLAB-CZ. • Zkušební a kalibrační laboratoře, management kvality ve zkušebních laboratořích, ČSN EN ISO/IEC 17025. • Způsoby hodnocení zkušeben, mezilaboratorní porovnávání zkoušek. • Základy technické normalizace, mezinárodní spolupráce a národní normalizační systémy, harmonizace technických norem. • Zkušební metody a postupy zkoušek v oblasti materiálového inženýrství, validace metod a jejich úloha při akreditaci zkušebních laboratoří, požadavky normy ISO EN ISO/IEC 17025. • Normalizované zkušební metody, práce s technickou normou, pracovní postup zkoušky. • Metrologie, mezinárodní spolupráce a národní metrologické systémy, kalibrace metod jako základní princip zajištění metrologické návaznosti zkušebních metod. • Chyby a nejistoty měření, význam nejistot ve zkušebnictví, praktické výpočty nejistot. • Akreditace a její význam pro zkušebnictví, mezinárodní spolupráce a národní akreditační systémy, ČIA o.p.s. – národní akreditační orgán. • Certifikace a její význam pro zkušebnictví, certifikace systémů managementu, certifikace osob ve zkušebních laboratořích. • Certifikace výrobků, dobrovolná a povinná certifikace výrobků, certifikační značky. • Vývoj evropského systému posuzování shody, „Nový přístup“, modulární pojetí hodnocení shody, CE značka shody. • Státní zkušebnictví a zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, harmonizace české a evropské legislativy při posuzování shody, „Nový legislativní rámec“. • Exkurze do akreditované zkušební laboratoře, praktická ukázka dokumentace SMK a organizace základních činností ve zkušební laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.