639-0909/02 – Zkušebnictví a certifikace (ZC)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR431 Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti o zkušebnictví a souvisejících oblastech (metrologie, akreditace, certifikace atd.) a jejich společném významu v procesu odstraňování technických překážek obchodu v rámci fungování evropského systému posuzování shody výrobků i dobrovolné certifikaci výrobků. Získá dovednosti v práci s technickými normami pro zkušební metody a v odhadu nejistot jednoduchých metod měření fyzikálních a chemických veličin.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

[1] JAKOB, M.: Zkušebnictví a technická normalizace. Skriptum. FMMI: VŠB - TU Ostrava, 2002. [2] EUROLAB: An International Forum for the Laboratory Community. The EUROLAB strategy 2009 -2013 http://www.eurolab.org/documents/EUROLAB_strategy_2009-2013.pdf [3] EA: European co-operation for Accreditation, http://www.european-accreditation.org/mission

Doporučená literatura:

[1] JAKOB, M.: Aktuální učební texty pro doplnění skript. FMMI: VŠB - TU Ostrava, 2004. [2] JCGM 106:2012 Evaluation of measurement data. The role of measurement uncertainty in conformity assessment, http://www.eurolab.org/documents/JCGM106-2012-11-October.pdf [3] Euramet: EURAMET e.V. - In Short, http://www.euramet.org/index.php?id=euramet-in-short

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základy zkušebnictví, vymezení pojmů, historie a mezinárodní spolupráce ve zkušebnictví, EUROLAB, EURACHEM, české zkušebnictví, EUROLAB-CZ. • Zkušební a kalibrační laboratoře, management kvality ve zkušebních laboratořích, ČSN EN ISO/IEC 17025. • Způsoby hodnocení zkušeben, mezilaboratorní porovnávání zkoušek. • Základy technické normalizace, mezinárodní spolupráce a národní normalizační systémy, harmonizace technických norem. • Zkušební metody a postupy zkoušek v oblasti materiálového inženýrství, validace metod a jejich úloha při akreditaci zkušebních laboratoří, požadavky normy ISO EN ISO/IEC 17025. • Normalizované zkušební metody, práce s technickou normou, pracovní postup zkoušky. • Metrologie, mezinárodní spolupráce a národní metrologické systémy, kalibrace metod jako základní princip zajištění metrologické návaznosti zkušebních metod. • Chyby a nejistoty měření, význam nejistot ve zkušebnictví, praktické výpočty nejistot. • Akreditace a její význam pro zkušebnictví, mezinárodní spolupráce a národní akreditační systémy, ČIA o.p.s. – národní akreditační orgán. • Certifikace a její význam pro zkušebnictví, certifikace systémů managementu, certifikace osob ve zkušebních laboratořích. • Certifikace výrobků, dobrovolná a povinná certifikace výrobků, certifikační značky. • Vývoj evropského systému posuzování shody, „Nový přístup“, modulární pojetí hodnocení shody, CE značka shody. • Státní zkušebnictví a zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, harmonizace české a evropské legislativy při posuzování shody, „Nový legislativní rámec“. • Exkurze do akreditované zkušební laboratoře, praktická ukázka dokumentace SMK a organizace základních činností ve zkušební laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku