639-0911/01 – Management jakosti (QM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá hluboké vědomosti o principech, procesech a metodách moderního managementu jakosti. Tyto vědomosti by měl být schopen uplatnit v praxi a jeho disertační práce by měla přispět i k rozvoji teorie managementu jakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní principy managementu jakosti. Koncepce systémů managementu jakosti. Struktura a analýza požadavků norem souboru ISO 9000. Charakteristika a požadavky odvětvových standardů. Zásady a přístupy Total Quality Management. Aplikace Modelu Excelence EFQM. Procesní přístup v managementu jakosti. Procesy managementu jakosti ve vrcholovém vedení organizací. Procesy managementu jakosti v předvýrobních etapách. Procesy managamentu jakosti v rámci realizace produktů. Procesy managementu jakosti nákupu partnerství s dodavateli. Procesy managementu jakosti v povýrobních etapách. Ekonomické aspekty managementu jakosti náklady vztahující se k jakosti. Benchmarking. Audity, funkce a postupy. Měření spokojenosti a loajality zákazníků. Analýza hodnoty pro zákazníka. Měření výkonnosti procesů a systémů. Sebehodnocení – přístupy. Neustálé zlepšování systémů managementu jakosti. Integrace manažerských systémů. Balanced Scorecard a jeho využití v managementu jakosti.

Povinná literatura:

[1] Nenadál, J. - Noskievičová, D. - Petříková, R. - Plura, J. - Tošenovský, J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha. Management Press. 2008, 384 s. (ISBN 978-80-7261-186-7) [2] Nenadál, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press. 2004, 335 s. (ISBN 80-7261-110-0) [3] Nenadál,J.: Management partnerství s dodavateli. Praha. Management Press. 2006, 323 s. (ISBN 80-7261-152-6)

Doporučená literatura:

Jakékoliv tituly, které se věnují managementu jakosti.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Není.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Individuální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní principy managementu jakosti. 2.Koncepce systémů managementu jakosti. 3.Struktura a analýza požadavků norem souboru ISO 9000. Charakteristika a požadavky odvětvových standardů. 4. Zásady a přístupy Total Quality Management. Aplikace Modelu Excelence EFQM. 5. Procesní přístup v managementu jakosti. 6. Procesy managementu jakosti ve vrcholovém vedení organizací. 7. Procesy managementu jakosti v předvýrobních etapách. 8. Procesy managamentu jakosti v rámci realizace produktů. 9. Procesy managementu jakosti nákupu partnerství s dodavateli. 10. Procesy managementu jakosti v povýrobních etapách. 11. Ekonomické aspekty managementu jakosti náklady vztahující se k jakosti. 12. Benchmarking. 13. Audity, funkce a postupy. 14. Měření spokojenosti a loajality zákazníků. Analýza hodnoty pro zákazníka. 15. Měření výkonnosti procesů a systémů. 16. Sebehodnocení – přístupy. 17. Neustálé zlepšování systémů managementu jakosti. 18. Integrace manažerských systémů. 19. Balanced Scorecard a jeho využití v managementu jakosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku