639-0911/02 – Management jakosti (QM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá hluboké vědomosti o principech, procesech a metodách moderního managementu jakosti. Tyto vědomosti by měl být schopen uplatnit v praxi a jeho disertační práce by měla přispět i k rozvoji teorie managementu jakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní principy managementu jakosti. Koncepce systémů managementu jakosti. Struktura a analýza požadavků norem souboru ISO 9000. Charakteristika a požadavky odvětvových standardů. Zásady a přístupy Total Quality Management. Aplikace Modelu Excelence EFQM. Procesní přístup v managementu jakosti. Procesy managementu jakosti ve vrcholovém vedení organizací. Procesy managementu jakosti v předvýrobních etapách. Procesy managamentu jakosti v rámci realizace produktů. Procesy managementu jakosti nákupu partnerství s dodavateli. Procesy managementu jakosti v povýrobních etapách. Ekonomické aspekty managementu jakosti náklady vztahující se k jakosti. Benchmarking. Audity, funkce a postupy. Měření spokojenosti a loajality zákazníků. Analýza hodnoty pro zákazníka. Měření výkonnosti procesů a systémů. Sebehodnocení – přístupy. Neustálé zlepšování systémů managementu jakosti. Integrace manažerských systémů. Balanced Scorecard a jeho využití v managementu jakosti.

Povinná literatura:

[1] Nenadál, J. - Noskievičová, D. - Petříková, R. - Plura, J. - Tošenovský, J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha. Management Press. 2008, 384 s. (ISBN 978-80-7261-186-7) [2] Nenadál, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press. 2004, 335 s. (ISBN 80-7261-110-0) [3] Nenadál,J.: Management partnerství s dodavateli. Praha. Management Press. 2006, 323 s. (ISBN 80-7261-152-6)

Doporučená literatura:

Jakékoliv tituly, které se věnují managementu jakosti.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vyřešení individuálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní principy managementu jakosti. 2.Koncepce systémů managementu jakosti. 3.Struktura a analýza požadavků norem souboru ISO 9000. Charakteristika a požadavky odvětvových standardů. 4. Zásady a přístupy Total Quality Management. Aplikace Modelu Excelence EFQM. 5. Procesní přístup v managementu jakosti. 6. Procesy managementu jakosti ve vrcholovém vedení organizací. 7. Procesy managementu jakosti v předvýrobních etapách. 8. Procesy managamentu jakosti v rámci realizace produktů. 9. Procesy managementu jakosti nákupu partnerství s dodavateli. 10. Procesy managementu jakosti v povýrobních etapách. 11. Ekonomické aspekty managementu jakosti náklady vztahující se k jakosti. 12. Benchmarking. 13. Audity, funkce a postupy. 14. Měření spokojenosti a loajality zákazníků. Analýza hodnoty pro zákazníka. 15. Měření výkonnosti procesů a systémů. 16. Sebehodnocení – přístupy. 17. Neustálé zlepšování systémů managementu jakosti. 18. Integrace manažerských systémů. 19. Balanced Scorecard a jeho využití v managementu jakosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní