639-0919/02 – Speciální statistické metody (SSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aktivně zvládnout problematiku uvedenou v anotaci. Zpracovat vybrané téma ve formě seminární práce.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Variabilita procesů a statistické metody. Komplexní analýza statistických předpokladů o datech. Principy a teoretické základy statistické regulace procesu (SPC). Klasické Shewhartovy regulační diagramy. Předpoklady efektivní aplikace klasických Shewhartových regulačních diagramů měřením. Metody SPC pro nenormálně rozdělená data. Metody SPC pro vzájemně závislá data. Metody SPC při nekonstantní střední hodnotě a nekonstantním rozptylu. Metody SPC pro sledování více znaků jakosti. Metody pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti a krátkými výrobními cykly.. SPC pro automatizovanou výrobu. EPC (Engineering Process Control) a SPC. Ekonomické modelování v SPC

Povinná literatura:

[1] Montgomery, D.C.: Introduciton to Statistical Quality Control. J.Wiley & Sons, New York, 2001. 796 s. ISBN 0-471-31648-2 [2] Tošenovský, J. - Noskievičová, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex, 2000. 362 s. ISBN 80-7225-040-X [3] Arlt, J. – Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1319-9

Doporučená literatura:

[1] Pyzdek, T.: Quality Engineering Handbook, 2nd Edition. Milwaukee: ASQ, 2003. ISBN 0824746147 [2] Pyzdek, T.: The Six Sigma Handbook, Second Edition. Milwaukee:ASQ, 2003. ISBN 0071410155 [3] Bothe, D.R.: Measuring Process Capability: Techniques and Calculations for Quality and Manufacturing Engineers. Milwaukee: ASQ, 2001. ISBN 0-07-006652-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné seminární práce na vybrané téma v rozsahu cca 15 - 20 stran a její obhajoba v rámci zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické základy SPC (SPC jako testování statistické hypotézy, rizika zbytečného a chybějícího signálu, ARL(0)ARL(). Základní modely variability procesu (dle VDA 4.1). 2. Předpoklady efektivní aplikace klasických Shewhartových regulačních diagramů (ShRD) a metody ověřování předpokladů správné aplikace ShRD (testy statistických hypotéz, grafické metody vč. jejich popisu a interpretace). 3. Volba rozsahu logické podskupiny a kontrolního intervalu, jejich vazba a vliv na pravděpodobnost odhalení odchylky parametru procesu určité velikosti. Tvorba logických podskupin. 4. Regulační diagramy pro nenormálně rozdělená data. 5. Regulační diagramy pro procesy s nekonstantní střední hodnotou (modifikované, přejímací). 6. Regulační diagramy pro identifikaci menších změn procesu (CUSUM, klasický diagram EWMA). 7. Regulační diagramy pro vzájemně korelovaná data (dynamický EWMA diagram, ARIMA diagramy). 8. Regulační diagramy pro sledování více znaků jakosti simultánně. 9. Regulační diagramy pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti. 10. SPC a EPC (Engineering Process Control). 11. Teoretické základy statistické přejímky (SP) – SP jako testování statistické hypotézy, rizika dodavatele a odběratele. 12. Konstrukce operativní charakteristiky pro přejímku srovnáváním dvěma výběry a pro přejímku měřením 1 výběrem. 13. Systém přejímacích plánů AQL: AQL (charakteristika, volba), kontrolní úrovně (charakteristika, volba), AQL a klasifikace neshod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.