639-0920/01 – Jakost a lidský faktor (QHF)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1/ zvládnutí základních pojmů v oblasti řízení lidských zdrojů; 2/ seznámení se s ŘLZ v rámci QMS (ISO 9000 a Model Excelence); 3/ měření v systémech ŘLZ; 4/ osvojení si některých metod a nástrojů v oblasti péče o lidské zdroje; 5/ zvládnutí základních pojmů a vymezení klíčových aktivit v oblasti řízení znalostí;

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Řízení lidských zdrojů. Význam lidského faktoru v systémech jakosti. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN ISO 9000:2000 a Modelu Excelence EFQM. Formy a struktury vzdělávání pracovníků k jakosti. Filozofie učícího se podniku. Měření a hodnocení efektivnosti výcviku. Management znalostí. Úloha vrcholového vedení v managementu jakosti. Delegace pravomocí. Komunikace a motivace v systémech managementu jakosti. Měření spokojenosti zaměstnanců. Vedení lidí, styly vedení. Týmová práce a její formy v managementu jakosti. Kroužky jakosti, KAIZEN, metoda 5S, Investors in People. Managemnet znalostí - definoce, historický vývoj; řízení znalostí v aktuálních dokumentech QMS; vymezení základních aktivit v KM; řízení znalostí jako proces; klíčové procesy v oblasti KM; znalostní pracovník (charakteristické rysy, bariéry řízení); metody hodnocení nehmotných aktiv/znalostí; přínosy řízení znalostí. Podniková kultura a TQM. Etické principy v podnikových systémech řízení.

Povinná literatura:

[1] Bělohlávek, F. – Košťan, P. – Šuleř, O.: Management. Rubico Olomouc, 2001, ISBN 80-85839-45-8 [2] Petříková, R.: Lidé – zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů (Znalostní dimenze jakosti). Edice DOT, Ostrava, 2002, 241 s., ISBN 80-02-01419-1 [3] Nenadál, J. a kol.: Integrovaný systém řízení. Verlag Dashofer, Praha, 2005 (aktualizace 4 x ročně), ISSN 1801-8165 [4] Petříková, R. a kol.: Lidé v procesech řízení. Professional Publishing, Praha, 2007, ISBN 80-02-01868-0 [5] Hofbruckerová, Z. – Petříková, R, - Lešingrová, R.: Společenská odpovědnost organizací, vyd. DTO CZ, říjen 2008. [6] Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha, 1995,

Doporučená literatura:

1. CIENCIALA, Jiří. KOLEKTIV. Lidé v průmyslovém podniku. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012, 154 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7431-083-6. 2. PETŘÍKOVÁ, Růžena, Zdenka HOFBRUCKEROVÁ a Romana LEŠINGROVÁ. Společenská odpovědnost organizací. Vyd. 1. Ostrava: DTO CZ, 2008, 184 s. ISBN 978-80-02-02099-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku