639-0920/02 – Jakost a lidský faktor (QHF)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1/ zvládnutí základních pojmů v oblasti řízení lidských zdrojů; 2/ seznámení se s ŘLZ v rámci QMS (ISO 9000 a Model Excelence); 3/ měření v systémech ŘLZ; 4/ osvojení si některých metod a nástrojů v oblasti péče o lidské zdroje; 5/ zvládnutí základních pojmů a vymezení klíčových aktivit v oblasti řízení znalostí;

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Řízení lidských zdrojů. Význam lidského faktoru v systémech jakosti. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN ISO 9000:2000 a Modelu Excelence EFQM. Formy a struktury vzdělávání pracovníků k jakosti. Filozofie učícího se podniku. Měření a hodnocení efektivnosti výcviku. Management znalostí. Úloha vrcholového vedení v managementu jakosti. Delegace pravomocí. Komunikace a motivace v systémech managementu jakosti. Měření spokojenosti zaměstnanců. Vedení lidí, styly vedení. Týmová práce a její formy v managementu jakosti. Kroužky jakosti, KAIZEN, metoda 5S, Investors in People. Managemnet znalostí - definoce, historický vývoj; řízení znalostí v aktuálních dokumentech QMS; vymezení základních aktivit v KM; řízení znalostí jako proces; klíčové procesy v oblasti KM; znalostní pracovník (charakteristické rysy, bariéry řízení); metody hodnocení nehmotných aktiv/znalostí; přínosy řízení znalostí. Podniková kultura a TQM. Etické principy v podnikových systémech řízení.

Povinná literatura:

[1] Bělohlávek, F. – Košťan, P. – Šuleř, O.: Management. Rubico Olomouc, 2001, ISBN 80-85839-45-8 [2] Petříková, R.: Lidé – zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů (Znalostní dimenze jakosti). Edice DOT, Ostrava, 2002, 241 s., ISBN 80-02-01419-1 [3] Nenadál, J. a kol.: Integrovaný systém řízení. Verlag Dashofer, Praha, 2005 (aktualizace 4 x ročně), ISSN 1801-8165 [4] Petříková, R. a kol.: Lidé v procesech řízení. Professional Publishing, Praha, 2007, ISBN 80-02-01868-0 [5] Hofbruckerová, Z. – Petříková, R, - Lešingrová, R.: Společenská odpovědnost organizací, vyd. DTO CZ, říjen 2008. [6] Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha, 1995,

Doporučená literatura:

1. CIENCIALA, Jiří. KOLEKTIV. Lidé v průmyslovém podniku. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012, 154 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7431-083-6. 2. PETŘÍKOVÁ, Růžena, Zdenka HOFBRUCKEROVÁ a Romana LEŠINGROVÁ. Společenská odpovědnost organizací. Vyd. 1. Ostrava: DTO CZ, 2008, 184 s. ISBN 978-80-02-02099-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. – 2. Role a význam lidského faktoru v systémech jakosti s přihlédnutím k současným globálním podmínkám. Řízení lidských zdrojů, vývoj, pojetí, význam. 3. – 4. Význam personálního řízení v systémech jakosti. Realizace a hlavní úkoly současného personálního řízení v rámci podnikového řízení. Jakost a spolehlivost lidského výkonu. Podmínky efektivního využívání lidských zdrojů v procesu řízení jakosti. 5. – 6. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN EN ISO 9000:2000 (základní principy), člověk v systémech řízení jakosti dle novely ČSN EN ISO 9001:2001. 7. Výchova a vzdělávání pracovníků k jakosti (kap. 6). Efektivnost výcviku a možnosti monitoringu. 8. – 9. Úloha vrcholového vedení a vedoucích pracovníků při zabezpečování jakosti. Motivace, komunikace a informovanost v systémech jakosti. 10.-11.Týmová práce při řízení jakosti, tvůrčí tým. Formy týmových činností v oblasti zabezpečování jakosti (Kroužky jakosti, KAIZEN). 12. Podniková kultura a TQM. Stěžejní atributy výstavby TQM. Systémy řízení lidských zdrojů a EFQM Model Excellence. 13.–14.Znalostní řízení jako součást komplexní podnikové integrace. Od učící se organizace ke znalostní společnosti. Odborná způsobilost a hodnocení zaměstnanců. Role a význam personální certifikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.