639-0921/01 – Statistické metody v ekonomice (SME)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1/ výklad základních pojmů teorie pravděpodobnosti, 2/ výklad základních pojmů matematické statistiky, 3/ vytvoření teoretických základů potřebných k dalším předmětům, 4/ schopnost praktické aplikace přednesené látky při analýze dat.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základních statistických metod vhodných zejména pro ekonomické aplikace. Úvod do ekonometrie: autokorelace, heteroskedasticita, multikolinearita, GLS, 2 SLS, soustavy regresních funkcí. Základy analýzy časových řad: BOX - JENKINS metodika výběru modelu, odhad koeficientů a sestavení predikční rovnice. Grafické metody zpracování dat: BOX PLOT, kvantilový graf, graf symetrie, grafy identifikace odlehlých bodů, grafy pro identifikaci vlivných bodů.

Povinná literatura:

1/ Nowak, E . Zadan, Z.: Zarys metod ekonometrii, Warszava 1990. 2/ Tošenovský, J.: Modely časových řad, VŠB 1993. 3/ Tošenovský, J.: Ekonomické a technologické hodnocení způsobilosti procesů. Algoritmy a řešené úlohy. Dům techniky Ostrava, Ostrava, 2007. 4/ Hušek,R.: Základy ekonometrické analýzy I. Modely a metody. VŠE, Praha, 1998. 5/ Cipra, T.: Ekonometrie. SPN, Praha, 1984.

Doporučená literatura:

1. Anděl,J.: Matematická statistika. SNTL, Praha 1978, 346s. 2. Hátle,J.-Likeš,J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. SNTL Praha 1974. 463s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky v rozsahu, umožňujícím kvalifikované zpracování experimentálních dat. Hlavní přednášená témata: Základní a výběrový soubor, číselné charakteristiky, rozdělení souboru do tříd a konstrukce histogramu, teorie odhadu, testování hypotéz, regresní analýza, korelační analýza, nezávislost, normalita a homogenita souboru, test nezávislosti v kontingenčních tabulkách, ANOVA.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V777) Řízení jakosti K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3925) Řízení průmyslových systémů (3902V999) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku