639-0923/02 – Počítačová podpora řízení jakosti a management dat (CAM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět • identifikovat možnosti využití počítačové podpory v managementu jakosti • aplikovat tabulkový procesor MS Excel a program Minitab při zpracování dat • řešit vybrané úlohy z oblasti managementu kvality pomocí programů MS Excel a Minitab • interpretovat dosažené výsledky řešení

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je osvojení aplikací počítačové podpory managementu kvality. Studenti se seznámí s vybranými programy a jejich možnostmi a naučí se řešit úlohy z oblasti managementu kvality pomocí tabulkového procesoru MS Excel a programu Minitab. Důraz je kladen na správnost postupu řešení a správnou interpretaci dosažených výsledků.

Povinná literatura:

BARILLA, J., SIMR, P., SÝKOROVÁ, K. Microsoft Excel 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010, 416 s., ISBN 978-80-251-3031 PLURA, J., KLAPUT, P. Počítačová podpora managementu jakosti s využitím programu Minitab. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011, 80 s. MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat, Praha: East Publishing, 1998, 839 s. ISBN 80-7219-003-2

Doporučená literatura:

PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R. Excel 2010: podrobný průvodce. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2010, 240 s. ISBN 978-80-247-3496-5 GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové informatiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006, 482 s., ISBN 80-247-1278-4 PALMER, S., WEAVER, M. Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2000, 166s., ISBN 80-7169-940-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce ke zkoušce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Význam počítačové podpory v oblasti managementu kvality. Druhy programových produktů. Informační systémy managementu kvality. Tvorba informací pomocí sběru a zpracování dat. Management dat. Specializované programové produkty v oblasti počítačové podpory managementu kvality. Tabulkový procesor Excel a možnosti jeho využití při řešení úloh managementu kvality. Práce s datovými soubory Excelu, import a export dat. Ověřování dat. Seřazování a třídění dat. Práce s tabulkami. Podmíněné formátování. Výpočty v Excelu, využití relativních a absolutních adres buněk. Průzkumová analýza dat. Grafická prezentace dat. Funkce Excelu a jejich použití v managementu kvality. Analytické nástroje Excelu. Kontingenční tabulky a jejich využití v managementu kvality. Vytváření speciálních úloh v Excelu. Vybrané statistické programy a jejich vhodnost pro řešení úloh z oblasti managementu kvality. Charakteristika programu Minitab a možnosti jeho využití v managementu kvality. Práce s datovými soubory a projekty v programu Minitab, import a export dat. Výpočty v Minitabu, vytváření nových proměnných. Vybrané operátory a možnosti jejich využití v managementu kvality. Třídění a řazení dat. Průzkumová analýza dat. Testování hypotéz v Minitabu (testování normality, testy dobré shody, t-test, F-test). Regresní a korelační analýza v Minitabu. Speciální úlohy z oblasti managementu kvality (diagram příčin a následků, Paretova analýza, analýza systémů měření) Speciální úlohy z oblasti managementu kvality (analýza způsobilosti procesu, statistická regulace procesu). Další speciální software pro různé oblasti managementu kvality (Statgraphics, QC Expert, Palstat aj.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.