639-0931/01 – Integrované systémy řízení (IMS)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti pochopí a naučí se aplikovat základní principy a metody tvorby a rozvoje integrovaných systémů managementu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Vývoj systémů řízení (managementu). Základní principy systémů řízení. Vůdcovství (leadership) – směry a postupy. Benchmarking a jeho role v systémech řízení. Tvorba politik a strategie organizací. Cíle organizací a jejich přerozdělování na organizační jednotky. Tvorba organizačních struktur. Úloha a postupy plánování v systémech řízení. Metody definování požadavků zainteresovaných stran. Řízení lidských zdrojů, význam a postupy. Rozvoj znalostí lidí – znalostní řízení. Postupy a metody návrhu a vývoje produktů. Postupy a metody řízení realizace produktů. Řízení procesů – systémy řízení jako soubor procesů. Význam a přístupy k řízení jakosti. Metody a nástroje řízení jakosti. Environmentální systémy řízení – význam a přístupy. Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví – význam a přístupy. Aplikace standardů v systémech řízení – normy ISO ř. 9000, 14000, OHSAS 18000 apod. Management partnerství s dodavateli – procesy a metody. Měření v systémech řízení – význam a postupy. Přezkoumání systémů řízení. Auditování – význam a postupy. Balanced Scorecard – princip a aplikace. Excelence organizací – modely a jejich aplikace. Posuzování stavu vyzrálosti systémů řízení – sebehodnocení. Neustálé zlepšování – postupy a metody. Rozvojové trendy v systémech řízení.

Povinná literatura:

1. NENADÁL,J. a kol. Integrovaný systém řízení. Základní dílo, vč. 16. aktualizace. Praha. Verlag Dashőfer, 2009. ISBN 80-86897-02-8 2. NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2. 3. NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli. Praha. Management Press, 2006, 323 s. ISBN 80-7261-152-6.

Doporučená literatura:

Jakýkoliv titul, orientovaný na problematiku integrovaných systémů managementu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.