639-0933/01 – Management kvality (MK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FS, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá hluboké teoretické vědomosti o principech, oblastech, metodách a nástrojích pokročilých systémů managementu kvality, tak aby je mohl aplikovat při budování a rozvoji podnikových systémů managementu kvality.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Student získá znalosti o: aplikaci principů pokročilých systémů managementu kvality, vůdčí roli vrcholového managementu, managementu kvality v etapách návrhu a vývoje, realizace produktů, nakupování, různých měřeních a monitorováních, včetně auditů, sebehodnocení a pod. Vysvětleny budou rovněž postupy a metody umožňující dosahování tzv. excelence organizací.

Povinná literatura:

NENADÁL J., et al: Moderní management jakosti. Principy. Postupy. Metody. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-186-7 NENADÁL,J.: Systémy managementu kvality. Co, proč a jak měřit? Praha. Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-426-4 OAKLAND J.: Total Quality Management and Operational Excellence: Text with Cases. Fourth Edition. London: Routledge 2014. ISBN 978--0-415-63550-9

Doporučená literatura:

NENADÁL J., VYKYDAL D. a HALFAROVÁ P. Benchmarking – Mýty a skutečnost. Model efektivního učení se a zlepšování. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium. Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Principy pokročilých systémů managementu kvality. 2.Koncepce managementu kvality ve světě. 3. Role a odpovědnost vrcholového vedení v managementu kvality. 4. Rozvoj zpětné vazby – měření spokojenosti a loajality zákazníků a dalších zainteresovaných stran. 5. Aplikace procesního přístupu v managementu kvality. 6. Realizace hlavních procesů managementu kvality. 7. Tvorba a analýza hodnoty pro zákazníka. 8. Přezkoumávání systémů managementu kvality – interní audity, sebehodnocení. 9. Modely excelence jako báze rozvoje systémů managementu. 10. Benchmarking, modely a postupy. 11. Rozvoj partnerských vztahů s dodavateli. 12. Integrované systémy managementu. 13. Management rizik jako východisko integrace systémů managementu. 14. Ekonomické aspekty managementu kvality. 15. Výkonnost systémů managementu kvality. 16. Rozvojové trendy managementu kvality.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku