639-0934/01 – Vybrané metody průmyslové statistiky (MPS)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentovi hlubší teoretické základy statistické regulace procesu (SPC) a naučit ho prakticky aplikovat nejen základní, ale také pokročilejší metody SPC a to s SW podporou. Student bude schopen provést komplexní analýzu vlastností zkoumaných dat a na základě toho vybrat a aplikovat nejvhodnější regulační diagram.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět má studentovi poskytnout hlubší teoretické základy statistické regulace procesu (SPC) a naučit ho prakticky aplikovat nejen základní, ale také pokročilejší metody SPC, a to s SW podporou. Student bude schopen provést komplexní analýzu vlastností zkoumaných dat a na základě toho vybrat a aplikovat nejvhodnější regulační diagram.

Povinná literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/639/639-Noskievicova-Specialni-statistika.pdf http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI_ENG/QM/Special%20Statistical%20Methods.pdf JAROŠOVÁ, E. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3. TOŠENOVSKÝ, J. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 978-8-072-25040-0. MONTGOMERY, D. C. Statistical quality control: A modern introduction. Hoboken: J. Wiley, 2013. ISBN 978-1118146811.

Doporučená literatura:

FABIAN, F. aj. Statistické metody řízení jakosti. Praha: ČSJ, 2007. 978-80-02-01897-1. MELOUN M., MILITKÝ J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum, 2013. 978-80-246-2196-8. RYAN, T. P. Statistical methods for quality improvement. Hoboken: J. Wiley  Sons, 2011. ISBN 978-1-118-05811-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma a jeho obhajoba v rámci zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Podstata variability procesu. Základní modely variability procesu. • Statistické základy SPC. • Vybrané praktické aspekty SPC. • Ověřování předpokladů o datech. • Volba vhodného regulačního diagramu ve vazbě na výsledku ověření předpokladů o datech. • Regulační diagramy pro nenormálně rozdělená data. • Regulační diagramy pro procesy s nekonstantní střední hodnotou. • Regulační diagramy pro identifikaci menších změn procesu. • Regulační diagramy pro vzájemně korelovaná data. • Regulační diagramy pro sledování více znaků jakosti simultánně. • Regulační diagramy pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti. • Regulační diagramy pro procesy s velmi nízkým podílem neshodných produktů. • SPC a EPC (Engineering Process Control). • Adaptivní a neparametrické přístupy v SPC. • Hodnocení způsobilosti procesů (tradiční i netradiční přístupy). • Teoretické základy statistické přejímky. • Přehled a volba systému přejímacích plánů. • Hodnocení účinnosti přejímacích plánů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3925) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.