639-0934/04 – Vybrané metody průmyslové statistiky (MPS)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentovi hlubší teoretické základy statistické regulace procesu (SPC) a naučit ho prakticky aplikovat nejen základní, ale také pokročilejší metody SPC a to s SW podporou. Student bude schopen provést komplexní analýzu vlastností zkoumaných dat a na základě toho vybrat a aplikovat nejvhodnější regulační diagram.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět má studentovi poskytnout hlubší teoretické základy statistické regulace procesu (SPC) a naučit ho prakticky aplikovat nejen základní, ale také pokročilejší metody SPC, a to s SW podporou. Student bude schopen provést komplexní analýzu vlastností zkoumaných dat a na základě toho vybrat a aplikovat nejvhodnější regulační diagram.

Povinná literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/639/639-Noskievicova-Specialni-statistika.pdf http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI_ENG/QM/Special%20Statistical%20Methods.pdf JAROŠOVÁ, E. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3. TOŠENOVSKÝ, J. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex, 2000. ISBN 978-8-072-25040-0. MONTGOMERY, D. C. Statistical quality control: A modern introduction. Hoboken: J. Wiley, 2013. ISBN 978-1118146811.

Doporučená literatura:

FABIAN, F. aj. Statistické metody řízení jakosti. Praha: ČSJ, 2007. 978-80-02-01897-1. MELOUN M., MILITKÝ J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum, 2013. 978-80-246-2196-8. RYAN, T. P. Statistical methods for quality improvement. Hoboken: J. Wiley  Sons, 2011. ISBN 978-1-118-05811-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma a jeho obhajoba v rámci zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata variability procesu. Základní modely variability procesu. Statistické základy SPC. 2. Vybrané praktické aspekty SPC. 3. Ověřování předpokladů o datech. 4. Volba vhodného regulačního diagramu ve vazbě na výsledku ověření předpokladů o datech. 5. Regulační diagramy pro nenormálně rozdělená data. 6. Regulační diagramy pro procesy s nekonstantní střední hodnotou. 7. Regulační diagramy pro identifikaci menších změn procesu. 8. Regulační diagramy pro vzájemně korelovaná data. 9. Regulační diagramy pro sledování více znaků jakosti simultánně. 10. Regulační diagramy pro procesy s nízkým stupněm opakovatelnosti. 11. Regulační diagramy pro procesy s velmi nízkým podílem neshodných produktů. 12. SPC a EPC (Engineering Process Control). 13. Adaptivní a neparametrické přístupy v SPC. 14. Hodnocení způsobilosti procesů (tradiční i netradiční přístupy).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.