639-0937/03 – Počítačová podpora managementu kvality (PPMK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v možnostech využití počítačové podpory v oblasti managementu kvality a bude umět aplikovat tabulkový procesor MS Excel a program Minitab při zpracování dat. Bude umět pomocí těchto programů řešit vybrané úlohy z oblasti managementu kvality a správně interpretovat dosažené výsledky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení aplikací počítačové podpory managementu kvality. Studenti se seznámí s vybranými programy a jejich možnostmi a naučí se řešit úlohy z oblasti managementu kvality pomocí tabulkového procesoru MS Excel a programu Minitab. Důraz je kladen na správnost postupu řešení a správnou interpretaci dosažených výsledků.

Povinná literatura:

NENADÁL, J., D. NOSKIEVIČOVÁ, R. PETŘÍKOVÁ, J. PLURA a J. TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. BARILLA, J., P., SIMR a K. SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2016. Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2016, ISBN 978-80-251-4838-9. MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control. 7th edition. Hoboken: Wiley, 2013. ISBN 0-471-31648-2. PLURA, J. a P. KLAPUT. Počítačová podpora managementu jakosti s využitím programu Minitab. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011.

Doporučená literatura:

GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. ZIMMERMAN, S. M. and M. ICENOGLE. Statistical Quality Control Using Excel. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2003. ISBN 0-87389-566-5. LAURENČÍK, M. Excel - pokročilé nástroje: funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5570-0. HENDERSON, G. R. Six Sigma quality improvement with Minitab. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-74174-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam počítačové podpory v oblasti managementu kvality. Druhy softwarových produktů. Informační systémy managementu kvality. Specializované softwarové produkty v oblasti počítačové podpory managementu kvality. 2. Tabulkový procesor Excel a možnosti jeho využití při řešení úloh managementu kvality. 3. Práce s datovými soubory Excelu, import a export dat. Ověřování dat. Seřazování a třídění dat. 4. Práce s tabulkami. Podmíněné formátování. Výpočty v Excelu, využití relativních a absolutních adres buněk. 5. Průzkumová analýza dat. Grafická prezentace dat. Funkce Excelu a jejich použití v managementu kvality. 6. Analytické nástroje Excelu. Kontingenční tabulky a jejich využití v managementu kvality. 7. Vytváření speciálních úloh v Excelu. 8. Vybrané statistické programy a jejich vhodnost pro řešení úloh z oblasti managementu kvality. 9. Charakteristika programu Minitab a možnosti jeho využití v managementu kvality. 10. Práce s datovými soubory a projekty v programu Minitab, import a export dat. 11. Výpočty v Minitabu, vytváření nových proměnných. Vybrané operátory a možnosti jejich využití v managementu kvality. Třídění a řazení dat. Průzkumová analýza dat. 12. Testování hypotéz v Minitabu (testování normality, testy dobré shody, t-test, F-test). 13. Regresní a korelační analýza v Minitabu. 14. Speciální úlohy z oblasti managementu kvality (diagram příčin a následku, Paretova analýza, analýza systémů měření, analýza způsobilosti procesu, statistická regulace procesu). 15. Další speciální software pro různé oblasti managementu kvality (Statgraphics, QC Expert, Palstat aj.).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270002) Řízení průmyslových systémů K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku