639-0937/04 – Počítačová podpora managementu kvality (PPMK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v možnostech využití počítačové podpory v oblasti managementu kvality a bude umět aplikovat tabulkový procesor MS Excel a program Minitab při zpracování dat. Bude umět pomocí těchto programů řešit vybrané úlohy z oblasti managementu kvality a správně interpretovat dosažené výsledky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení aplikací počítačové podpory managementu kvality. Studenti se seznámí s vybranými programy a jejich možnostmi a naučí se řešit úlohy z oblasti managementu kvality pomocí tabulkového procesoru MS Excel a programu Minitab. Důraz je kladen na správnost postupu řešení a správnou interpretaci dosažených výsledků.

Povinná literatura:

NENADÁL, J., D. NOSKIEVIČOVÁ, R. PETŘÍKOVÁ, J. PLURA a J. TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. BARILLA, J., P., SIMR a K. SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2016. Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2016, ISBN 978-80-251-4838-9. MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control. 7th edition. Hoboken: Wiley, 2013. ISBN 0-471-31648-2. PLURA, J. a P. KLAPUT. Počítačová podpora managementu jakosti s využitím programu Minitab. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011.

Doporučená literatura:

GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. ZIMMERMAN, S. M. and M. ICENOGLE. Statistical Quality Control Using Excel. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2003. ISBN 0-87389-566-5. LAURENČÍK, M. Excel - pokročilé nástroje: funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5570-0. HENDERSON, G. R. Six Sigma quality improvement with Minitab. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-74174-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminárního projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Význam počítačové podpory v oblasti managementu kvality. Druhy softwarových produktů. Informační systémy managementu kvality. • Specializované softwarové produkty v oblasti počítačové podpory managementu kvality. • Tabulkový procesor Excel a možnosti jeho využití při řešení úloh managementu kvality. • Práce s datovými soubory Excelu, import a export dat. Ověřování dat. Seřazování a třídění dat. • Práce s tabulkami. Podmíněné formátování. Výpočty v Excelu, využití relativních a absolutních adres buněk. • Průzkumová analýza dat. Grafická prezentace dat. • Funkce Excelu a jejich použití v managementu kvality. • Analytické nástroje Excelu. • Kontingenční tabulky a jejich využití v managementu kvality. • Vytváření speciálních úloh v Excelu. • Vybrané statistické programy a jejich vhodnost pro řešení úloh z oblasti managementu kvality. • Charakteristika programu Minitab a možnosti jeho využití v managementu kvality. • Práce s datovými soubory a projekty v programu Minitab, import a export dat. • Výpočty v Minitabu, vytváření nových proměnných. Vybrané operátory a možnosti jejich využití v managementu kvality. • Třídění a řazení dat. Průzkumová analýza dat. • Testování hypotéz v Minitabu (testování normality, testy dobré shody, t-test, F-test). • Regresní a korelační analýza v Minitabu. • Speciální úlohy z oblasti managementu kvality (diagram příčin a následků, Paretova analýza, analýza systémů měření). • Speciální úlohy z oblasti managementu kvality (analýza způsobilosti procesu, statistická regulace procesu). • Další speciální software pro různé oblasti managementu kvality (Statgraphics, QC Expert, Palstat aj.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.