639-0939/02 – Lidské zdroje v managementu kvality (LZMK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity10
Garant předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úspěšné zabezpečování systému managementu kvality nespočívá jen v přímém řízení kvality, ale především závisí na schopnostech a vědomostech lidí v podniku, jejich motivaci a jejich trvalé a účinné výchově v oblasti managementu kvality. Cílem výuky je rozšířit znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů, seznámit s novými trendy a dopomoci k získání nových manažerských kompetencí v souladu s požadavky aktuálních verzí norem řady ISO 9000, EFQM Modelu Excelence a dalších rozšiřujících standardů nebo programů. Získané dovednosti a kompetence: - Seznámení se s požadavky dalších standardů kvality na řízení lidských zdrojů. - Seznámení se s novými trendy v řízení lidských zdrojů. - Rozšíření si povědomí o kompetencích potřebných pro pozici manažer kvality. - Rozšíření dovedností v oblasti manažerských technik.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Obsah předmětu bude zahrnovat všechny klíčové procesy řízení lidských zdrojů v moderních systémech managementu: nábor pracovníků, jejich vzdělávání a výcvik, rozvoj motivačních programů a forem komunikace, rozmisťování pracovníků a pod. Speciální pozornost bude věnována problematice managementu znalostí a rozvoji systémů společenské odpovědnosti organizací.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Moderní postupy a pojetí. 13. vyd. Paha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7. BLÁHA, J., A. ČOPÍKOVÁ a P. HORVÁTHOVÁ. Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1. ARMSTRONG, M. Armstrong's handbook of human resource management practice. 14th edition. New York: Kogan Page Limited, 2017. ISBN 9780749474119 0749474114

Doporučená literatura:

SENGE,P.M.: Pátá disciplína. Teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-162-1 PETŘÍKOVÁ,R.: Moderní management znalostí. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 9788074310119

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

U tohoto předmtu nejsou žádné další požaadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam lidského faktoru v managementu kvality. Lidské zdroje a lidský kapitál. 2. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků norem ISO řady 9000, EFQM Modelu Excelence. 3. Další standardy a programy zaměřené na rozvoj lidských zdrojů (Investors in People, ČSN ISO 10015, SA 8000, Odpovědná firma, učící se podnik, znalostní organizace). 4. Formy vzdělávání, úrovně vzdělávání, celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti kvality, měření a hodnocení efektivnosti výcviku. 5. Úloha vrcholového vedení (leadership) v managementu kvality. 6. Styly vedení lidí, výhody a nevýhody jednotlivých stylů. 7. Komunikační styly, účinnost komunikačních kanálů napříč firmou, využití nových komunikačních médií. 8. Měření spokojenosti zaměstnanců, využití získaných dat pro zlepšování organizace. 9. Motivace, motivační programy, hodnocení jejich účinnosti. 10. Hodnocení zaměstnanců, odměňování. 11. Týmová práce, nové formy spolupráce na různých úrovních organizace. 12. Podniková kultura, její role v managementu kvality, fáze změny podnikové kultury pro zvyšování kvality organizace. 13. Nové trendy v ŘLZ – etika a transparentnost, angažovanost zaměstnanců, kompetenční modely, diverzity a age management. 14. Společenská odpovědnost organizací (CSR), vytváření sdílené hodnoty (CSV).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D270001) Řízení průmyslových systémů K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.