639-2001/01 – Teorie pravděpodobnosti (TP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity7
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních pojmů TP: náhodná proměnná, náhodný vektor, funkce náhodné proměnné Pochopení vlastností a souvislostí základních pojmů Vytvoření teoretických základů pro navazující předměty

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výklad základních pojmů a metod, potřebných při analýze experimentálních dat a v návazných předmětech (matematická statistika, ekonometrie, modely časových řad, plánování experimentů) a některých speciálních metodách řízení jakosti. Hlavními kapitolami jsou: jevová algebra, náhodná proměnná, náhodný vektor a funkce náhodné proměnné. Výklad je zaměřen na popis a vlastnosti klíčových pojmů a možnosti jejich aplikací.

Povinná literatura:

TOŠENOVSKÝ, J. Teorie pravděpodobnosti. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2591-5. Dostupné z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PST/index.htm HRON, K. a P. KUNDEROVÁ. Základy počtu pravděpodobnosti a metody matematické statistiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4774-2. DOKUCHAEV, N. Probability Theory. NY: World Scientific Publishing, 2010. ISBN 978-9814678025.

Doporučená literatura:

ŠTĚPÁN, J. Teorie pravděpodobnosti. Praha: Akademia, 1987. ISBN 80-210-3313-4. TOŠENOVSKÝ, J. Základy statistického zpracování dat. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3733-8. ANDĚL, J. Základy matematické statistiky. Praha: MATFYZPRESS, 2011. ISBN 978-80-737-8162-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test Seminární práce

E-learning

Na stránkách fakulty FMMI http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PST/index.htm

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaných programů a jejich obhájení. Úspěšné zvládnutí testů znalostí během semestru. Aktivní vystupování na cvičeních. Zpracování dvou zadaných programů, každý v rozsahu 4 s. Téma programů: Náhodná proměnná a její popis, grafy hustoty pravděpodobnosti. Zadání programu na první přednášce. Konzultace k zadání a výsledky kontroly programů formou elektronické komunikace. Termín odevzdání do 14 dnů od zadání, hodnocení do týdne e-mailem. Absolvování zápočtového testu – výsledky budou studentům sděleny po jeho absolvování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jevová algebra. 2. Definice pravděpodobnosti. 3. Věty o počítání s pravděpodobnostmi 4. Opakované nezávislé pokusy. 5. Opakované závislé pokusy. 6. Náhodná veličina, zákon rozdělení pravděpodobnosti. 7. Důležité typy rozdělení pro diskrétní náhodné veličiny. 8. Důležité typy rozdělení pro spojité náhodné veličiny. 9. Zákon velkých čísel. 10. Číselné charakteristiky náhodných veličin. 11. Funkce náhodné proměnné. 12. Náhodný vektor. 13. Charakteristiky náhodného vektoru. 14. Vícerozměrné normální rozdělení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Testy Písemka 20  5
                Projekt Semestrální projekt 20  5
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku