639-2001/02 – Teorie pravděpodobnosti (TP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních pojmů TP: náhodná proměnná, náhodný vektor, funkce náhodné proměnné Pochopení vlastností a souvislostí základních pojmů Vytvoření teoretických základů pro navazující předměty

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výklad základních pojmů a metod, potřebných při analýze experimentálních dat a v návazných předmětech (matematická statistika, ekonometrie, modely časových řad, plánování experimentů) a některých speciálních metodách řízení jakosti. Hlavními kapitolami jsou: jevová algebra, náhodná proměnná, náhodný vektor a funkce náhodné proměnné. Výklad je zaměřen na popis a vlastnosti klíčových pojmů a možnosti jejich aplikací.

Povinná literatura:

TOŠENOVSKÝ, J. Teorie pravděpodobnosti. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2591-5. Dostupné z: http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PST/index.htm HRON, K. a P. KUNDEROVÁ. Základy počtu pravděpodobnosti a metody matematické statistiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4774-2. DOKUCHAEV, N. Probability Theory. NY: World Scientific Publishing, 2010. ISBN 978-9814678025.

Doporučená literatura:

ŠTĚPÁN, J. Teorie pravděpodobnosti. Praha: Akademia, 1987. ISBN 80-210-3313-4. TOŠENOVSKÝ, J. Základy statistického zpracování dat. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3733-8. ANDĚL, J. Základy matematické statistiky. Praha: MATFYZPRESS, 2011. ISBN 978-80-737-8162-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Tři testy v průběhu semestru, kdy jejich bodový zisk se počítá do souhrnného zisku bodů k zápočtu. Jedna seminární práce, kdy její bodový zisk se počítá do souhrnného zisku bodů k zápočtu. Zkouška je písemnou formou.

E-learning

http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/PST/Teorie%20pravdepodobnosti.pdf

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních, odevzdání zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jevová algebra. 2. Definice pravděpodobnosti. 3. Věty o počítání s pravděpodobnostmi. 4. Opakované nezávislé pokusy. 5. Opakované závislé pokusy. 6. Náhodná veličina, zákon rozdělení pravděpodobnosti. 7. Důležité typy rozdělení pro diskrétní náhodné veličiny. 8. Důležité typy rozdělení pro spojité náhodné veličiny. 9. Zákon velkých čísel. 10. Číselné charakteristiky náhodných veličin. 11. Funkce náhodné proměnné. 12. Náhodný vektor.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 50% účast na přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Není povinná účast na cvičení. Splnění všech povinných úkolů jako ostatní studenti (vypracování individuálního projektu, vyřešení průběžného a zápočtového testu) v individuálně dohodnutém termínu. Zpracování případných dalších úkolu v závislosti na reálné účasti studenta na výuce po individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní