639-2003/01 – Systémy managementu kvality I (SMK I)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základního souboru vědomostí o principech a metodách moderních systémů managementu kvality v různých etapách životního cyklu produktů. Studenti se naučí analyzovat ekonomické účinky managementu kvality a pochopí přístupy managementu kvality v etapě návrhu a vývoje, nakupování a realizace produktů. Získají také znalosti o auditování systémů managementu kvality a jejich neustálém zlepšování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení významu, principů, procesů a základních metod a nástrojů systémů managementu kvality. Vysvětleny budou základní koncepce managementu kvality a postupy managementu kvality v různých fázích životního cyklu produktů. Pozornost bude věnována i ekonomickým analýzám v systémech managementu kvality, jakož i přístupům jejich auditování a neustálého zlepšování.

Povinná literatura:

NENADÁL,J-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press. 2008, 384 s. (ISBN 978- 80-7261-186-7) Elektronická studijní opora Management jakosti, dostupná na http://barborka.vsb.cz

Doporučená literatura:

NENADÁL,J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press. 2004, 335 s. (ISBN 80-7261-152-6) HRUBEC,J.-VIRČÍKOVÁ,E. a kol.: Integrovaný manažérsky systém. Nitra. Slovenská poĺnohospodárska univerzita. 2009, 543 s. (ISBN 978-80-552-0231-0)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 3 – Systémy managementu jakosti: submodul Systémy managementu jakosti I. VYKYDAL, D.; NENADÁL, J. Systémy managementu kvality. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. NENADÁL, J. Systémy managementu jakosti I. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.

Další požadavky na studenta

U tohoto předmětu nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky managementu kvality, základní definice pojmů 2. Základní principy, koncepce a přístupy managementu kvality. 3. Požadavky a doporučení souboru norem ISO ř. 9000 na systémy managementu kvality. 4. Aplikace procesního přístupu v managementu kvality. 5. Základní oblasti procesů v systémech managementu kvality. 6. Management kvality v etapách návrhu a vývoje. Základní metody a nástroje plánování kvality. 7. Procesy managementu kvality v nakupování. 8. Procesy managementu kvality v realizaci produktů. 9. Ekonomické aspekty managementu kvality. Výdaje vztahující se ke kvalitě a možnosti jejich měření. 10. Management kvality v podpůrných procesech. 11. Ověřování shody produktů. Základní typy a formy technické kontroly - význam a funkce. Řízení neshodných produktů. 12. Základy a postupy auditování systémů managementu kvality. 13. Metodologie zlepšování. Základní metody a nástroje zlepšování kvality. 14. Přístupy EU k zabezpečování kvality a posuzování shody výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok