639-2004/01 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity2
Garant předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- seznámit se s možnými tématy bakalářských prací; - zvolit si téma své bakalářské práce; - formulovat cíl bakalářské práce; - seznámit se s praktickou aplikací zabezpečování jakosti v podnicích. Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní kroky postupu tvorby své bakalářské práce; - student bude umět formulovat hlavní cíl své bakalářské práce; Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k sepsání bakalářské práce; - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky do praktické části bakalářské práce;

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti absolvují 14 denní praxi ve vybraném podniku. Součástí předmětu mohou být exkurze (i vícedenní) do podniků a institucí.

Povinná literatura:

[1] ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. [2] FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. ISBN 978-80-905287-2-7. [3] ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000, 204 s. ISBN 80-200-0755-5. [4] MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 144 s. [5] SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011, 61s. ISBN 978-802-4518-190.

Doporučená literatura:

[1] ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-719-8173-7. [2] KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2009, 121 s. [3] LIŠKA, Václav. Diplomová práce: zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2005, 123 s. ISBN 80-865-7917-4. [4] LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce Konzultace

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce, účast na exkurzi, odborná praxe v podniku. V rámci tohoto předmětu studenti absolvují 14 denní praxi ve vybraném podniku. Součástí předmětu mohou být exkurze (i vícedenní) do podniků a institucí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznámení studentů s možnými tématy bakalářské práce. Výběr tématu bakalářské práce. Přidělení vedoucího bakalářské práce. Navázání kontaktu s konzultantem v podniku. Upřesnění tématu a úkolů, které mají být řešeny v bakalářské práci. Seznámení s formálními požadavky na vypracování bakalářské práce. Studium doporučené literatury a podnikových materiálů. Vypracování písemné dílčí zprávy o průběhu řešení bakalářské práce Absolvování odborné praxe v podniku. Zpracování písemné zprávy o průběhu odborné praxe. Cíle předmětu - seznámit se s možnými tématy bakalářských prací; - zvolit si téma své bakalářské práce; - formulovat cíl bakalářské práce; - seznámit se s praktickou aplikací zabezpečování jakosti v podnicích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Semestrální projekt Semestrální projekt 60  31
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku