639-2005/02 – Základní statistické metody managementu kvality (ZSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude rozumět statistické podstatě výše uvedených nástrojů a metod a bude znát podmínky, za jakých dané metody a nástroje lze efektivně použít; - student bude znát algoritmus výše uvedených nástrojů a metod. Získané dovednosti: - student bude schopen vybrat správný statistický nebo grafický nástroj či jeho modifikaci a bude umět aplikovat výše uvedené statistické a grafické nástroje při řešení praktických úloh a interpretovat získané výsledky s cílem jejich využití pro řízení a zlepšování procesů; - student bude schopen využívat při aplikaci výše uvedených metod a nástrojů vybraný SW.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy sedmi základních statistických a grafických nástrojů a statistické přejímky, prezentovat praktické aplikace těchto nástrojů a metod, naučit studenty vybrat správný nástroj se zohledněním předpokladů pro jeho použití, procvičit správnou implementaci metod a nástrojů a interpretaci dosažených výsledků.

Povinná literatura:

http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/639/639-Noskievicova-Zakladni-statisticke-metody-MJ.pdf MONTGOMERY, D. C. Statistical quality control: A modern introduction. Hoboken: J. Wiley, 2013. ISBN 978-1118146811.

Doporučená literatura:

JAROŠOVÁ, E. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3. MITRA, A. Fundamentals of quality control and improvement. Hoboken: Wiley, 2016. ISBN: 978-1-118-70514-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška. Vypracování 3 individuálních a 1 skupinového projektu. Vyřešení 6 průběžných kontrolních testů a zápočtového testu. 80% účast na cvičeních.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz):Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy, submodul Analýza statistické stability procesu, submodul Postupy analýzy příčin variability, návrhy opatření ke zlepšení, vyhodnocení dosaženého zlepšení.NOSKIEVIČOVÁ, D. Základní statistické metody managementu jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. BRODECKÁ, K. a kol. Elektronická sbírka příkladů k předmětům zaměřeným na aplikovanou statistiku v rámci studijních plánů oboru Management jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009.

Další požadavky na studenta

V tomto předmětu nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam statistických metod pro řízení kvality. Znaky kvality a náhodné veličiny. Základní pojmy z oblasti popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. 2. Analýza variability procesu. Náhodné a vymezitelné příčiny variability procesu. Objasnění pojmů „Statisticky zvládnutý proces“ a „Způsobilý proces“ a jejich souvislosti. Základní charakteristika metod ověřování statistické stability a způsobilosti procesu. 3. Nástroje prvotního záznamu dat. Vývojové diagramy. Histogramy (objasnění cílů, principů; typy tabulek a záznamníků, vývojových diagramů a histogramů; konstrukce, interpretace; praktické ukázky). 4. Bodové diagramy. Základy regresní a korelační analýzy (objasnění cílů, principů; konstrukce a analýza bodových diagramů; regresní a korelační analýza a jejich vazba na bodové diagramy; praktické příklady). 5. Ishikawův diagram. Základy brainstormingu (objasnění cílů, principů; zásady a principy brainstormingu, sestavování a interpretace Ishikawova diagramu, praktické ukázky). 6. Paretova analýza (objasnění cílů, principů; hlediska a kritéria Paretovy analýzy; algoritmus sestavení Paretova diagramu a jeho analýza, praktické ukázky). 7. Komplexní aplikace Ishikawova diagramu a Paretovy analýzy. 8. Statistická regulace procesu (SPC) (principy, cíle, typy SPC, parametry regulačního diagramu, postup jeho konstrukce, interpretace). 9. Fáze statistické regulace procesů (obsah a praktické aspekty realizace fáze přípravné, fáze ověření a zabezpečení statistické stability procesu, fáze ověření a zabezpečení způsobilosti procesu, fáze průběžné regulace procesu). 10. Shewhartovy regulační diagramy. Typy diagramů, algoritmus volby vhodného Shewhartova regulačního diagramu. Konstrukce a analýza Shewhartových regulačních diagramů. 11. Statistická regulace procesu měřením. Předpoklady pro správné použití Shewhartových regulačních diagramů pro SPC měřením. Regulační diagramy pro průměry a rozpětí, regulační diagramy pro průměr a směrodatnou odchylku, regulační diagram pro medián a rozpětí, regulační diagramy pro individuální hodnoty a klouzavé rozpětí. Odvození vzorce pro výpočet střední přímky a regulačních mezí. Volba, konstrukce a analýza vhodného Shewhartova regulačního diagramu pro SPC měřením. 12. Statistická regulace procesu srovnáváním. Regulační diagram pro podíl neshodných jednotek v podskupině, regulační diagram pro počet neshodných jednotek v podskupině, regulační diagram pro podíl neshod na jednotku v podskupině, regulační diagram pro počet neshod v podskupině. Odvození vzorce pro výpočet střední přímky a regulačních mezí Volba, konstrukce a analýza vhodného Shewhartova regulačního diagramu pro SPC srovnáváním. 13. Základní principy statistické přejímky. Členění statistických přejímek. Přejímací plány a jejich parametry. Účinnost a hospodárnost přejímacích plánů. Operativní charakteristika. Systémy statistických přejímek. Algoritmizace přejímky jedním, dvěma, několikerým výběrem, Algoritmus občasné přejímky. Algoritmus sekvenční přejímky. 14. Statistická přejímka srovnáváním a měřením. Volba a vyhledávání vhodného přejímacího plánu. Přechodová pravidla. Metoda přejímky měřením (s-metoda).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: min. 80% účast na výuce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech. Tj. - vypracování 3 správně vyřešených programů. - vypracování 1 seminární práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality TPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní