639-2006/04 – Plánování kvality I (PK I)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět - charakterizovat a klasifikovat metody plánování kvality - identifikovat vhodné metody pro různé situace - aplikovat vybrané metody plánování kvality - interpretovat výsledky aplikace metod a navrhovat vhodná opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení základních postupů a metod plánování kvality. Pozornost je věnována procesům plánování kvality produktů a procesů a vybraným metodám, jež zvyšují efektivnost jejich realizace, například metodě QFD, přezkoumání návrhu, metodě FMEA, analýze systémů měření, analýze způsobilosti procesů a výrobních zařízení a skupině sedmi nových nástrojů managementu kvality.

Povinná literatura:

PLURA, J. Plánování jakosti I (studijní opora předmětu). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/639/639-Plura-Planovani-jakosti-I.pdf PLURA, J. Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-543. GRYNA F. M., RICHARD C. H., CHUA a JOSEPH A. DE FEO. Juran's quality planning and analysis: for enterprise quality 5th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2007. ISBN 978-0-07-296662-6.

Doporučená literatura:

NENADÁL, J., D. NOSKIEVIČOVÁ, R. PETŘÍKOVÁ, J. PLURA a J. TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. Moderní plánování kvality produktu (APQP) a plán kontroly a řízení: referenční příručka. 2. vyd. Praha: Česká společnost pro jakost, 2009, 107 s., ISBN 978-80-02-02142-1. MCDERMOTT, Robin E., Raymond J. MIKULAK a Michael R. BEAUREGARD. The basics of FMEA. New York: CRC Press, 2009. ISBN 978-1-56327-377-3. FICALORA, J. a L. COHEN. Quality function deployment and Six Sigma: a QFD handbook. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-13-513835-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška. Vypracování 2 seminárních prací. Úspěšné vykonání průběžného testu a zápočtového testu. 80% účast na cvičeních.

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Analýza způsobilosti procesů, submodul Postupy analýzy systémů měření, submodul Analýza statistické stability procesu. PLURA, J. Analýza způsobilosti procesů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015 PLURA, J. Plánování jakosti I (studijní opora předmětu). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.

Další požadavky na studenta

U tohoto předmětu nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah a význam plánování kvality 2. Plánování kvality podle norem souboru ISO 9000. Plány kvality. 3. Metodiky plánování kvality produktů. 4. Metoda QFD a její použití. Dům kvality. Čtyřmaticový přístup k metodě QFD. 5. Přezkoumání návrhu. 6. Minimalizace rizik možných vad metodou FMEA. FMEA návrhu produktu. FMEA procesu. 7. Analýza způsobilosti procesu a výrobního zařízení. 8. Indexy způsobilosti procesu a jejich interpretace. Odhad pravděpodobnosti výskytu neshodných produktů. 9. Statistické vlastnosti systémů měření. 10. Sedm nových nástrojů managementu kvality a jejich použití při plánování kvality. Afinitní diagram. Diagram vzájemných vztahů. 11. Systematický diagram. Maticový diagram. Diagram PDPC. 12. Analýza údajů v matici, numerické a grafické metody. 13. Síťový graf a jeho aplikace. Časové rezervy činností. Ganttův diagram. 14. Metodiky zlepšování kvality. Cyklus PDCA. Metoda Quality Journal.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: 67% účast ve výuce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok