639-2007/01 – Lidský faktor v managementu kvality (LFMK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahová náplň předmětu je vedena s jediným cílem – pochopit, že úspěšné zabezpečování systému kvality nespočívá jen v přímém řízení kvality, ale především závisí na schopnostech a vědomostech lidí v podniku, jejich motivaci a jejich trvalé a účinné výchově ke kvalitě. Předmět bude veden s akcentem na oblast současných požadavků aktuální verze norem řady ISO 9000 a inovovaného EFQM Modelu Excelence. Získané znalosti: - Zvládnutí základních pojmů v oblasti řízení lidských zdrojů; - Seznámení se s ŘLZ v rámci managementu kvality. Získané dovednosti: - Osvojení si některých metod a nástrojů v oblasti péče o lidské zdroje; - Osvojit si některá měření v systémech ŘLZ.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku řízení lidského potenciálu podniku, včetně vysvětlení významu základních principů, procesů a nástrojů ŘLZ v podnikové praxi. Pozornost bude věnována rovněž otázkám komunikace a motivace v systémech managementu kvality, stejně jako současnému fenoménu podnikového řízení – problematice společenské odpovědnosti organizací (CSR) a koncepci společenského prospěchu (CSV).

Povinná literatura:

1. PETŘÍKOVÁ, R.: Jakost a lidský faktor, e-lerningová podpora předmětu, VŠB-TU Ostrava, 2008. 2. PETŘÍKOVÁ, R. a kol.: Lidé v procesech řízení. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 80-02-01868-0 3. NENADÁL, J. – NOSKIEVIČOVÁ, D. – PETŘÍKOVÁ, r. – PLURA, J. Moderní management jakosti. Praha: Management Press, 2006. ISBN 978-80-7261-186-7

Doporučená literatura:

1. PETŘÍKOVÁ, R. - HOFBRUCKEROVÁ, Z. - LEŠINGROVÁ, R.: Společenská odpovědnost organizací, Ostrava: vyd. DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8 2. CIENCIALA, J. a kol. Lidé v průmyslovém podniku. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-083-6 3. Hofbruckerová, Z. – Petříková, R, - Lešingrová, R.: Společenská odpovědnost organizací, vyd. DTO CZ, říjen 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování konkrétního písemného zadání, osobnostní test, vyhodnocení. Průběžný test. Zápočtová test.

E-learning

Stránky fakulty FMMI http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FMMI/JLF/

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů. Aktivní účast na konzultacích a vypracování zadaného semestrálního projektu na téma, přičemž výběr zadání bude realizován v souladu s osnovou předmětu (viz ad 1-14), v rozsahu min. 10 stran A4. Projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány mailem, prostřednictvím IS (případná konzultace k projektu možná po dohodě s přednášejícím). Absolvování zápočtového testu - výsledky zápočtového testu budou studentům sděleny po jeho absolvování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam lidského faktoru v managementu kvality. 2. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků ČSN ISO 9000 a EFQM Modlu Excelence. 3. Formy a struktury vzdělávání pracovníků ke kvalitě. 4. Měření a hodnocení efektivnosti výcviku. 5. Filosofie učícího se podniku. 6. Úloha vrcholového vedení v managementu kvality a delegace pravomocí. 7. Vedení lidí, styly vedení. 8. Měření spokojenosti zaměstnanců. 9. Komunikace a motivace v systémech managementu kvality. 10. Týmová práce a její formy v managementu kvality (Kroužky jakosti, KAIZEN, 5 S, IIP). 11. Úvod do managementu znalostí – definice, historický vývoj; význam. 12. TQM a podniková kultura 13. Etické principy podnikových systémů řízení. 14. Společenská odpovědnost organizací (CSR) a její hodnocení v podnikové praxi, mezinárodní společenská odpovědnost, koncepce společenského prospěchu (CSV).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku