639-2008/01 – Praktické aspekty systémů managementu kvality (PASM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity2
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Získání základního souboru znalostí a dovedností v oblasti aplikace požadavků systémových standardů ISO 9001 a ISO/TS 16949 pro oblast managementu kvality, které umožní studentům (absolventům) snáze aplikovat tyto požadavky v praxi. Výstupy z učení: Získané znalosti: - interpretace požadavků na systémy managementu kvality a dalších doporučení aktuálních standardů; - zavádění, udržování a rozvoj systémů managementu kvality v různých typech organizací. Získané dovednosti: - aplikace vybraných stěžejních požadavků na systémy managementu kvality dle stávající normativní základny; - implementace principů managementu kvality do procesů a činností organizací.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Budování a udržování systému managementu kvality je úzce spjato s požadavky standardů, které se zaměřují právě na tuto část řízení organizace. Jedním z těchto standardů je generická norma ISO 9001. Znalost požadavků normy ISO 9001 a schopnost jejich naplnění v praktických podmínkách organizací je jednou z klíčových dovedností manažerů kvality. Studenti budou mít možnost se v tomto předmětu podrobně s požadavky ISO 9001 seznámit, na vzorových příkladech pochopit jejich podstatu a formou případové studie získat dovednost jejich aplikace.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky. Praha: ÚNMZ. 2009. [2] ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality. Praha: ÚNMZ. 2010. [3] NENADÁL, J - NOSKIEVIČOVÁ, D. - PETŘÍKOVÁ, R. - PLURA, J. - TOŠENOVSKÝ, J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press. 2008. [4] JURAN, M. J. - DeFEO, J. A.: Juran´s Quality Handbook. Sixth Edition. New York: McGraw Hill, 2010. [5] Elektronická studijní opora Systémy managementu jakosti I

Doporučená literatura:

[1] HOYLE, D.: Automotive Quality Systems Handbook, Second Edition: ISO/TS 16949:2002 Edition. Butterworth-Heinemann. 2005. [2] NENADÁL, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press, 2004. [3] ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: ÚNMZ, 2006. [4] ČSN ISO/TS 16949 Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Praha: ÚNMZ, 2009. [5] ČSN ISO 10001 Managementu kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací. Praha: ČNI, 2007. [6] ČSN ISO 10002 Managementu kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích. Praha: ČNI, 2004. [7] ČSN ISO 10003 Managementu kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro externí řešení sporů organizace. Praha: ČNI, 2007. [8] ČSN ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti. Praha: ČNI, 2001. [9] ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditováni systému managementu. Praha: ÚNMZ, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz):Vzdělávací modul 3 – Systémy managementu jakosti: submodul Systémy managementu jakosti I, submodul Systémy managementu jakosti II. VYKYDAL, D., NENADÁL, J. Systémy managementu kvality. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. NENADÁL, J. Systémy managementu jakosti I. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. NENADÁL, J. Systémy managementu jakosti II. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma (analýza současného stavu systému managementu kvality v organizaci) s minimálním rozsahem 20 stran. Projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány mailem prostřednictvím IS. Absolvování zápočtového testu – výsledky budou studentům sděleny po jeho absolvování.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy managementu kvality – charakteristika základního souboru norem ISO řady 9000, požadavky normy ISO 9001 – příklady praxe. 2. Požadavky normy ISO 9001, příklady praxe - pokračování. 3. Základní principy managementu kvality dle ISO řady 9000 a možnosti jejich naplňování v souladu s požadavky ISO 9001. 4. Požadavky a doporučení na řízení dokumentace v systémech managementu kvality dle ISO 9001 a ISO/TR 10013, příručka kvality. 5. Management rizik, základní charakteristika, postupy. 6. Procesní řízení v systémech managementu kvality dle ISO 9001, základní charakteristiky, principy, definování kritérií procesního řízení a tvorba procesní mapy – část 1. 7. Procesní řízení v systémech managementu kvality dle ISO 9001, základní charakteristiky, principy, definování kritérií procesního řízení a tvorba procesní mapy – část 2. 8. Management zdrojů – řízení lidských zdrojů (karta pracovního místa), hodnocení účinnosti výcviku (ISO 10015) a hodnocení dodavatelů. 9. Hodnocení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, postupy a metodiky. Proces vyřizování stížností a reklamací (ISO 10002 a 10003). 10. Auditováni systému managementu kvality, principy a postupy (ISO 19011), plán a program auditu. 11. Neustálé zlepšování v systémech managementu kvality, nápravná a preventivní opatření. 12. Přezkoumání systému managementu kvality dle ISO 9001. 13. Norma ISO 9004 – Řízení udržitelného úspěchu organizace. 14. Rozdíly v požadavcích ISO 9001 a ISO/TS 16 949.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku