639-2008/01 – Praktické aspekty systémů managementu kvality (PASM)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity2
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Získání základního souboru znalostí a dovedností v oblasti aplikace požadavků systémových standardů ISO 9001 a ISO/TS 16949 pro oblast managementu kvality, které umožní studentům (absolventům) snáze aplikovat tyto požadavky v praxi. Výstupy z učení: Získané znalosti: - interpretace požadavků na systémy managementu kvality a dalších doporučení aktuálních standardů; - zavádění, udržování a rozvoj systémů managementu kvality v různých typech organizací. Získané dovednosti: - aplikace vybraných stěžejních požadavků na systémy managementu kvality dle stávající normativní základny; - implementace principů managementu kvality do procesů a činností organizací.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Budování a udržování systému managementu kvality je úzce spjato s požadavky standardů, které se zaměřují právě na tuto část řízení organizace. Jedním z těchto standardů je generická norma ISO 9001. Znalost požadavků normy ISO 9001 a schopnost jejich naplnění v praktických podmínkách organizací je jednou z klíčových dovedností manažerů kvality. Studenti budou mít možnost se v tomto předmětu podrobně s požadavky ISO 9001 seznámit, na vzorových příkladech pochopit jejich podstatu a formou případové studie získat dovednost jejich aplikace.

Povinná literatura:

[1] ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky. Praha: ÚNMZ. 2009. [2] ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality. Praha: ÚNMZ. 2010. [3] NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2. [4] JURAN, M. J., DeFEO, J. A. Juran´s Quality Handbook. Sixth Edition. New York: McGraw Hill, 2010, 1113 p. ISBN 978-0-07-162973-4 [5] NENADÁL, J. a kol. Managementu kvality. Elektronické studijní texty. VŠB-TUO, 2022.

Doporučená literatura:

[1] HOYLE, D.: Automotive Quality Systems Handbook, Second Edition: ISO/TS 16949:2002 Edition. Butterworth-Heinemann. 2005. [2] NENADÁL, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press, 2004. [3] ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník. Praha: ÚNMZ, 2006. [4] ČSN ISO/TS 16949 Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Praha: ÚNMZ, 2009. [5] ČSN ISO 10001 Managementu kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro pravidla chování organizací. Praha: ČNI, 2007. [6] ČSN ISO 10002 Managementu kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích. Praha: ČNI, 2004. [7] ČSN ISO 10003 Managementu kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro externí řešení sporů organizace. Praha: ČNI, 2007. [8] ČSN ISO/TR 10013 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti. Praha: ČNI, 2001. [9] ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditováni systému managementu. Praha: ÚNMZ, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování celosemestrálního projektu. 80% docházka na cvičení.

E-learning

1. NENADÁL, J. a kol. Managementu kvality. Elektronické studijní texty. VŠB-TUO, 2022.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu na zadané téma (analýza současného stavu systému managementu kvality v organizaci) s minimálním rozsahem 20 stran. Projekt bude kontrolován vyučujícím do 14 dnů po odevzdání a výsledky budou studentům zaslány mailem prostřednictvím IS.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy managementu kvality – charakteristika základního souboru norem ISO řady 9000, požadavky normy ISO 9001 – příklady praxe. 2. Požadavky normy ISO 9001, příklady praxe - pokračování. 3. Základní principy managementu kvality dle ISO řady 9000 a možnosti jejich naplňování v souladu s požadavky ISO 9001. 4. Požadavky a doporučení na řízení dokumentace v systémech managementu kvality dle ISO 9001 a ISO/TR 10013, příručka kvality. 5. Management rizik, základní charakteristika, postupy. 6. Procesní řízení v systémech managementu kvality dle ISO 9001, základní charakteristiky, principy, definování kritérií procesního řízení a tvorba procesní mapy – část 1. 7. Procesní řízení v systémech managementu kvality dle ISO 9001, základní charakteristiky, principy, definování kritérií procesního řízení a tvorba procesní mapy – část 2. 8. Management zdrojů – řízení lidských zdrojů (karta pracovního místa), hodnocení účinnosti výcviku (ISO 10015) a hodnocení dodavatelů. 9. Hodnocení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, postupy a metodiky. Proces vyřizování stížností a reklamací (ISO 10002 a 10003). 10. Auditováni systému managementu kvality, principy a postupy (ISO 19011), plán a program auditu. 11. Neustálé zlepšování v systémech managementu kvality, nápravná a preventivní opatření. 12. Přezkoumání systému managementu kvality dle ISO 9001. 13. Norma ISO 9004 – Řízení udržitelného úspěchu organizace. 14. Rozdíly v požadavcích ISO 9001 a ISO/TS 16 949.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 60 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Není povinná účast na cvičení. Splnění všech povinných úkolů jako ostatní studenti (odevzdání 1 celo-semestrálního projektu) v individuálně dohodnutém termínu. Zpracování případných dalších úkolu v závislosti na reálné účasti studenta na výuce po individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní