639-2011/01 – Počítačová podpora managementu kvality I (PPMK I)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - kategorizovat typy software využívaného v managementu kvality - identifikovat možnosti využití tabulkového procesoru Excel v managementu kvality - aplikovat tabulkový procesor Excel při zpracování dat - vytvářet v Excelu aplikace pro oblast managementu kvality a interpretovat výsledky řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je osvojení možností počítačové podpory managementu kvality. Studenti se seznámí s vybranými programy a jejich možnostmi a naučí se řešit úlohy managementu kvality pomocí tabulkového procesoru Excel. Důraz je kladen na správnost postupu řešení a správnou interpretaci dosažených výsledků.

Povinná literatura:

NENADÁL, J., D. NOSKIEVIČOVÁ, R. PETŘÍKOVÁ, J. PLURA a J. TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-186-7. BARILLA, J., P. SIMR a K. SÝKOROVÁ. Microsoft Excel 2016. Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4838-9. MONTGOMERY, D.C. Introduction to Statistical Quality Control. 7th edition. Hoboken: Wiley, 2013. ISBN 0-471-31648-2.

Doporučená literatura:

GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. ZIMMERMAN, S. M. a M. ICENOGLE. Statistical Quality Control Using Excel. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2003. ISBN 0-87389-566-5. LAURENČÍK, M. Excel - pokročilé nástroje: funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5570-0. LAUDON, K. C a J. P. LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (13th Edition). Harlow: Pearson, 2014. ISBN 0-13-230461-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Průzkumová analýza dat, submodul Analýza způsobilosti procesů, submodul Analýza statistické stability procesu. o PLURA, J. Analýza způsobilosti procesů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. NOSKIEVIČOVÁ, D. Základní statistické metody managementu jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.

Další požadavky na studenta

Vypracování projektů a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Oblasti využití počítačové podpory v managementu kvality. 2. Druhy programových produktů v oblasti počítačové podpory managementu kvality. 3. Tabulkový procesor Excel a možnosti jeho využití při řešení úloh managementu kvality. 4. Práce s datovými soubory, import a export dat. Ověřování dat. 5. Seřazování a třídění dat. 6. Práce s tabulkami. Podmíněné formátování. 7. Výpočty v Excelu, využití relativních a absolutních adres buněk. 8. Průzkumová analýza dat. Grafická prezentace dat. 9. Funkce Excelu a jejich použití v managementu kvality. 10. Analytické nástroje Excelu. 11. Kontingenční tabulky a jejich využití v managementu kvality. 12. Vytváření speciálních úloh v Excelu. 13. Další programové produkty pro různé oblasti managementu kvality. 14. Aktuality z oblasti počítačové podpory managementu kvality.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku