639-2012/01 – Bakalářský seminář II (BS II)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity12
Garant předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
HUT90 doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
KLA077 Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
NEP0008 Ing. Karel Nepraš
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
PET70 prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
POL0092 Ing. Natália Polláková
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
TOS40 prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium doporučené literatury a podnikových materiálů. Literární rešerše českých zdrojů vztahujících se k tématu bakalářské práce. Literární rešerše zahraničních zdrojů vztahujících se k tématu bakalářské práce. Individuální řešení bakalářské práce. Vypracování praktické části bakalářské práce. Dokončení bakalářské práce. Konzultace výsledků bakalářské práce v podniku. Příprava na obhajobu bakalářské práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

- seznámit se s praktickou aplikací zabezpečování jakosti v podnicích; - dokončit bakalářskou práci; - připravit se na obhajobu bakalářské práce; - konečné zpracování bakalářské práce; - konzultace s vedoucím a konzultantem bakalářské práce;

Povinná literatura:

[1] ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. [2] FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. ISBN 978-80-905287-2-7. [3] ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000, 204 s. ISBN 80-200-0755-5. [4] MEDLÍKOVÁ, Olga. Přesvědčivá prezentace: špičkové rady, tipy a příklady. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 144 s. [5] SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011, 61s. ISBN 978-802-4518-190.

Doporučená literatura:

[1] ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-719-8173-7. [2] KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2009, 121 s. [3] LIŠKA, Václav. Diplomová práce: zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2005, 123 s. ISBN 80-865-7917-4. [4] LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola stavu vypracování bakalářské práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální řešení bakalářské práce. Návšteva podniku, kde je práce řešena

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studium doporučené literatury a podnikových materiálů. Literární rešerše českých zdrojů vztahujících se k tématu bakalářské práce. Literární rešerše zahraničních zdrojů vztahujících se k tématu bakalářské práce. Individuální řešení bakalářské práce. Vypracování praktické části bakalářské práce. Dokončení bakalářské práce. Konzultace výsledků bakalářské práce v podniku. Příprava na obhajobu bakalářské práce. Cíle předmětu: - seznámit se s praktickou aplikací zabezpečování jakosti v podnicích; - dokončit bakalářskou práci; - připravit se na obhajobu bakalářské práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Finalizace bakalářské práce Jiný typ úlohy 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku