639-2014/02 – Management kvality (MK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEI, HGF, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUT90 doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
NEN20 prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat znalosti z oblasti aplikace principů a procesů managementu kvality, o použití metod a nástrojů managementu kvality v různých etapách životního cyklu. Studenti se naučí aplikovat základní statistické metody managementu kvality, využívat formy zpětné vazby od zákazníků a analyzovat ekonomické účinky zlepšování kvality v různých typech průmyslových organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení významu, principů, procesů, metod a nástrojů managementu kvality v průmyslových organizacích. Vysvětleny budou základní koncepce managementu kvality a postupy managementu kvality v různých fázích životního cyklu produktů. Pozornost bude věnována i ekonomickým analýzám v managementu kvality, jakož i přístupům Evropské Unie k zabezpečování kvality a posuzování shody.

Povinná literatura:

[1]NENADÁL,J-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press. 2008, 384 s. (ISBN 978- 80-7261-186-7) [2]Elektronická studijní opora Management jakosti, dostupná na http://barborka.vsb.cz

Doporučená literatura:

[1]HRUBEC,J.-VIRČÍKOVÁ,E. a kol.: Integrovaný manažérsky systém. Nitra. Slovenská poĺnohospodárska univerzita. 2009, 543 s. (ISBN 978-80-552-0231-0) [2]NENADÁL,J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press. 2004, 335 s. (ISBN 80-7261-152-6)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Integrovaný systém modulární počítačové podpory výuky ekonomicko-technického zaměření (http://lms.vsb.cz): Vzdělávací modul 3 – Systémy managementu jakosti: submodul Systémy managementu jakosti I, submodul Systémy managementu jakosti II, submodul Management jakosti. Vzdělávací modul 4 – Zlepšování procesů s využitím statistické analýzy: submodul Analýza statistické stability procesů, submodul Analýza způsobilosti procesů, submodul Postupy analýzy příčin variability, návrhy opatření ke zlepšení, vyhodnocení dosaženého zlepšení. VYKYDAL, D.; NENADÁL, J. Systémy managementu kvality. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. PLURA, J. Analýza způsobilosti procesů. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. NOSKIEVIČOVÁ, D. Speciální statistické metody – nekonvenční regulační diagramy. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. NENADÁL, J.: Systémy managementu jakosti I. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. NENADÁL, J.: Systémy managementu jakosti II. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. NOSKIEVIČOVÁ, D.: Základní statistické metody managementu jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. PLURA, J.: Plánování jakosti. Studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008.

Další požadavky na studenta

U tohoto předmětu nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky managementu kvality, základní definice pojmů 2. Základní principy, koncepce a přístupy managementu kvality. 3. Požadavky a doporučení souboru norem ISO ř. 9000 na systémy managementu kvality. 4. Základní procesy managementu kvality. 5. Management kvality v etapách návrhu a vývoje. Základní metody a nástroje plánování kvality. 5. Procesy managementu kvality v nakupování. 6. Procesy managementu kvality v realizaci produktů. 7. Ekonomické aspekty managementu kvality. Výdaje vztahující se ke kvalitě a možnosti jejich měření. 8. Ověřování shody produktů. Základní typy a formy technické kontroly - význam a funkce. Řízení neshodných produktů. 9. Lidský faktor v managementu kvality. 10. Základy auditování systémů managementu kvality. 11. Metodologie zlepšování. Základní metody a nástroje zlepšování kvality. 12. Přístupy EU k zabezpečování kvality a posuzování shody výrobků. 13. Rozvojové trendy v managementu jakosti, integrace systémů managementu. 14. Modely excelence organizací a jejich aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku