639-2016/01 – Úvod do managementu kvality (UMK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity7
Garant předmětuIng. Tereza Smajdorová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tereza Smajdorová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL37 Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
NOS35 prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
PLU30 prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TOS012 Ing. Filip Tošenovský, Ph.D.
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude umět orientovat v administrativní a organizační stránce studia na VŠB-TU Ostrava. Student bude umět pracovat s relevantními zdroji informací. Student si osvojí základní pojmy a principy managementu kvality. Student se seznámí s vybranými metodami a nástroji managementu kvality.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o managementu kvality a jeho oblastech, které budou vyučovány v rámci specializace Management kvality na VŠB-TU Ostrava. Představeny budou všechny předměty, jejichž výuka je zajišťována na katedře managementu kvality, a jejich obsah, význam a provázanost na jednotlivé oblasti managementu kvality. Náplň práce absolventů a možnost jejich uplatnění bude studentům představena v rámci odborných exkurzí.

Povinná literatura:

NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2. PETŘÍKOVÁ, Růžena, Zdenka HOFBRUCKEROVÁ a Šárka JANKŮ. Lidé v procesech řízení: (o kvalitě, znalostech, odpovědnosti a udržitelném rozvoji). [Průhonice]: Professional Publishing, 2020. ISBN 978-80-88260-43-1. KIRAN, D. R. Total quality management: key concepts and case studies. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2017. ISBN 978-0-12-811035-5.

Doporučená literatura:

JAROŠOVÁ, E. a D. NOSKIEVIČOVÁ. Pokročilejší metody statistické regulace procesu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5355-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

80% účast na výuce. Zpracování semestrální práce a její prezentace. Účast na exkurzích (pouze studenti prezenční formy studia). Zkušební test.

E-learning

Další požadavky na studenta

V tomto předmětu nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Studium na VŠB-TU Ostrava. Představení univerzity a jejích pracovišť. Katedra managementu kvality a její akademičtí pracovníci. 2. Univerzitní informační systémy, důležité webové aplikace (Edison, Elektronický výukový systém, knihovna apod.). 3. Základní pojmy managementu kvality. Význam managementu kvality v 21. století. Terminologie managementu kvality. 4. Historický vývoj managementu kvality. Významné osobnosti a jejich příspěvek k rozvoji oboru. 5. Principy současného managementu kvality. Procesní model a jeho aplikace. 6. Systém managementu kvality VŠB-TU Ostrava. Portál ISO a základní dokumenty týkající se studia. 7. Využití statistických metod v managementu kvality. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. 8. Plánovaní kvality produktu a procesu, postupy a principy. Nástroje plánovaní a zlepšování kvality. 9. Řízení a zlepšování procesů. Statistická regulace procesu. 10. Počítačová podpora managementu kvality. Představení vybraných software a jejich možného využití v managementu kvality. 11. Lidský faktor v managementu kvality. Základní principy řízení lidských zdrojů v organizaci. 12. Řízení znalostí, principy a postupy. Od učící se organozace ke znalostní společnosti. 13. Posuzování shody, zkušebnictví a certifikace. Základní legislativa a pojmy z oblasti metrologie. 14. Náplň práce absolventů oboru management kvality. Praktické zkušenosti absolventů oboru managementu kvality.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Semestrální projekt Semestrální projekt 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 60% účast na výuce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrálního projektu v rozsahu 10 - 15 stran na zadané téma. Prezentace semestrálního projektu - 15-20 minut. Konzultace po předchozí domluvě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní