639-2017/01 – Management kvality (MK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity5
Garant předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Vykydal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMA0011 Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
TYL0031 Ing. Eva Tylečková
VYK37 Ing. David Vykydal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základního souboru vědomostí o principech a metodách moderních systémů managementu kvality v různých etapách životního cyklu produktů. Studenti se naučí analyzovat ekonomické účinky managementu kvality a pochopí přístupy managementu kvality v etapě návrhu a vývoje, nakupování a realizace produktů. Získají také znalosti o auditování systémů managementu kvality a jejich neustálém zlepšování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení významu, principů, procesů a základních metod a nástrojů systémů managementu kvality. Vysvětleny budou základní koncepce managementu kvality a postupy managementu kvality v různých fázích životního cyklu produktů. Pozornost bude věnována i ekonomickým analýzám v systémech managementu kvality, jakož i přístupům jejich auditování a neustálého zlepšování.

Povinná literatura:

NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-726-1561-2. DEFOE, J.A. Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance Excellence. Seventh Edition 7th Edition. Columbus: McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1259643613. ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky. Praha: ÚNMZ, 2016. NENADÁL, J., VYKYDAL, D., KLAPUT, P. a E. TYLEČKOVÁ. Management kvality. Studijní opory. 2022

Doporučená literatura:

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-110-0. PYZDEK, T. a P.A. KELLER. The handbook for quality management: a complete guide to operational excellence. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN 978-0-07-179924-9. DENTCH, M.P. The ISO 9001:2015 implementation handbook: using the process approach to build a quality management system [CD-ROM]. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2017. ISBN 978-0-87389-938-3. ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality. Praha: ÚNMZ, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná (ústní a písemná) zkouška. Vypracování 2 seminárních týmových prací. Vyřešení 1 závěrečného (zápočtového) testu. 80% účast na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

U tohoto předmětu nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky managementu kvality, základní definice pojmů 2. Základní principy, koncepce a přístupy managementu kvality. 3. Požadavky a doporučení souboru norem ISO ř. 9000 na systémy managementu kvality. 4. Aplikace procesního přístupu v managementu kvality. 5. Základní oblasti procesů v systémech managementu kvality. 6. Management kvality v etapách návrhu a vývoje. Základní metody a nástroje plánování kvality. 7. Procesy managementu kvality v nakupování. 8. Procesy managementu kvality v realizaci produktů. 9. Ekonomické aspekty managementu kvality. Výdaje vztahující se ke kvalitě a možnosti jejich měření. 10. Management kvality v podpůrných procesech. 11. Ověřování shody produktů. Základní typy a formy technické kontroly - význam a funkce. Řízení neshodných produktů. 12. Základy a postupy auditování systémů managementu kvality. 13. Metodologie zlepšování. Základní metody a nástroje zlepšování kvality. 14. Přístupy EU k zabezpečování kvality a posuzování shody výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů MKŘ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní