639-2018/01 – Lidský faktor v managementu kvality (LFMK)

Garantující katedraKatedra managementu kvalityKredity4
Garant předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF0045 Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úspěšná implementace systému managementu kvality nespočívá jen v přímém řízení kvality, ale především závisí na schopnostech a vědomostech lidí v podniku, jejich motivaci a jejich trvalé a účinné výchově ke kvalitě. Předmět je veden s akcentem na oblast požadavků aktuálních standardů systému managementu kvality. Získané znalosti: - znát základní pojmy v oblasti řízení lidských zdrojů. - seznámit se s úlohou řízení lidských zdrojů v rámci managementu kvality. - znát různé přístupy k motivaci, hodnocení a odměňování zaměstnanců. Získané dovednosti a kompetence: - seznámit se se svými osobnostními charakteristikami a možnostmi seberozvoje. - naučit se pravidlům efektivní komunikace. - umět aplikovat vybrané metody a nástroje v oblasti péče o lidské zdroje v kontextu systému managementu kvality. - osvojit si vybraná měření v systémech řízení lidských zdrojů. - osvojit si metody a nástroje využívané v různých fázích řízení lidských zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku řízení lidských zdrojů v podniku, včetně vysvětlení významu základních principů, procesů a nástrojů řízení lidských zdrojů v podnikové praxi. Součástí výuky je vhled do problematiky komunikace, motivace, hodnocení a odměňování v systémech managementu kvality. Posluchači si v rámci výuky otestují své osobnostní nastavení a seznámí se s možnostmi dalšího seberozvoje. Pozornost je věnována i různým koncepcím řízení organizace jako jsou společenská odpovědnost organizací, systém řízení Baťa nebo Průmysl 4.0 a souvislostem s managementem kvality.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Moderní postupy a pojetí. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7. PETŘÍKOVÁ, R. Jakost a lidský faktor, e-learningová podpora předmětu, VŠB-TU Ostrava, 2008. PETŘÍKOVÁ, R. aj. Lidé v procesech řízení. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-28-3. NENADÁL, J., D. NOSKIEVIČOVÁ, R. PETŘÍKOVÁ, J. PLURA a J. TOŠENOVSKÝ. Moderní management jakosti. Praha: Management Press, 2006. ISBN 978-80-7261-186-7. ZELENÝ, M. Human System Management. Singapore: World Scientific Publishing, 2005. ISBN 981-02-4913-6.

Doporučená literatura:

PETŘÍKOVÁ, R., Z. HOFBRUCKEROVÁ, R. LEŠINGROVÁ a P. HERCÍK. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-6. CIENCIALA, J. a kol. Lidé v průmyslovém podniku. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-083-6. ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery: Manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time managemetn a změny. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-201-7. BLÁHA, J., A. ČOPÍKOVÁ a P. HORVÁTHOVÁ. Řízení lidských zdrojů: Nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování 1 prezentace na zvolené téma Vypracování 1 individuálního projektu Aktivní účast na cvičeních (80 %) Splnění zápočtového testu Písemná zkouška

E-learning

http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FMMI/JLF/

Další požadavky na studenta

Studium aktuálních časopiseckých materiálů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam lidského faktoru v managementu kvality. 2. Systém řízení lidských zdrojů dle požadavků systému managementu kvality. Komplexní podniková integrace. 3. Vývoj strategie vzdělávání v podniku. Filosofie učícího se podniku. Znalostní organizace. 4. Formy a struktury vzdělávání pracovníků ke kvalitě. Měření a hodnocení efektivnosti výcviku. 5. Úloha vrcholového vedení v managementu kvality a delegace pravomocí. Vedení lidí (leadership), styly vedení. 6. Komunikace v systémech managementu kvality. Moderní komunikační kanály. 7. Motivace zaměstnanců. Motivační programy, měření jejich účinnosti. 8. Spokojenost zaměstnanců, měření, vyhodnocování. Loajalita a angažovanost. 9. Osobní kvalita jedince jako podstata kvality organizace. Individuální charakteristiky jedince, různé strategie spolupráce. Průmysl 4.0. 10. Etické principy podnikových systémů řízení. 11. Týmová práce a její formy v managementu kvality (Kroužky jakosti, KAIZEN, 5 S, IIP). 12. Podniková kultura, její vztah k systému managementu kvality. 13. Systém řízení Baťa. 14. Společenská odpovědnost organizací (CSR), vztah k systému managementu kvality, měření standardy. Koncepce vytváření sdílené hodnoty (CSV).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Seminární práce Semestrální projekt 20  0
                Zápočtový test Písemka 20  11
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na přímé výuce Seminární práce na zvolené téma Zápočtový test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality PZK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní